Beste praktijken voor het voorkomen van een ToBRFV-infectie

Preventieve maatregelen zijn essentieel om het ToBRFV-virus in te dammen*

Voorbeelden van beste aanpak aangaande preventiestrategieën voor medewerkers en bezoekers

 

Laat medewerkers en bezoekers geen tomaten of paprika’s meenemen.

Was handen met water en zeep voordat u de kas betreedt.

Zorg voor minimaal één hygiënesluis voordat u de kas betreedt.

alt text prevention 2
alt text prevention 2

Alle medewerkers moeten bedrijfskleding dragen, die dagelijks na gebruik wordt gewassen. Werkschoenen van medewerkers mogen het bedrijf niet verlaten en mogen niet in verschillende kassen/voor verschillende gewassen worden gebruikt.

Zorg voor één werkrichting in uw kas en werk niet in meerdere kassen op één dag.

Beperk het aantal bezoekers op uw bedrijf. Zorg ervoor dat ze altijd beschermende kleding dragen.

Voorkom telefoongebruik door medewerkers/bezoekers. Zorg ervoor dat telefoons in plastic wegwerphoezen zitten.

In de kas mogen geen sieraden of horloges worden gedragen en brillen moeten worden schoongemaakt voordat de kas wordt betreden.

Externe medewerkers (bijvoorbeeld monteurs) dienen tijdens het werk ter plaatse verstrekte kleding te dragen (niet die van henzelf).

Voorkom het gebruik van extern gereedschap. Indien het nodig is eigen gereedschap te gebruiken, dient dit voor gebruik te worden gedesinfecteerd.

employee explaining tobrfv prevention

Bewustwording van ToBRFV creëren bij uw medewerkersLeid medewerkers op in het herkennen van ToBRFV-symptomen (marmering van bladeren, verkleurde vruchten, verlies van groeikracht in de koppen).

Benadruk impact (meerkosten, duidelijke taakverwachtingen en verhoogde hygiënemaatregelen).


Preventiemethoden voor apparatuur

 

Elke kas zou zijn eigen gereedschapskist voor onderhoud moeten hebben, die na elk gebruik gedesinfecteerd moeten worden.

Er dienen matten met desinfecterende oplossing bij deuren geplaatst te worden: voor binnenkomst  en vertrek naar buiten, en binnen tussen afdelingen.

Beperk zo veel mogelijk dat materialen en gereedschap tussen afdelingen worden uitgewisseld.

Gebruik slechts één mes per goot en desinfecteer na gebruik.

Als materialen en apparatuur worden uitgewisseld, desinfecteer deze voordat ze een andere afdeling ingaan.

Gebruik slechts één paar handschoenen per pad en gooi deze na gebruik weg in de daarvoor bestemde bakken.

*Deze aanbevelingen moeten worden beschouwd als een referentiepunt en mogen niet in de plaats komen van de individuele beoordeling van brancherichtlijnen en beste aanpak, of van de professionele mening van relevante deskundigen die specifieke omstandigheden evalueren.

Blijf op de hoogte van ToBRFV

Meer informatie nodig?

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.