ToBRFV en de rol van de onderstam

Vertrouwen op elk niveau – Onderstammen met uithoudingsvermogen en kracht leveren hoge prestaties

 

Onderstammen vormen de basis van een zeer productief tomatengewas. Gezonde wortels zorgen voor een juiste opname van water en voedingsstoffen, vooral onder zware omstandigheden. Een sterke onderstam met uithoudingsvermogen en een goed wortelstelsel kan een sterkere plantontwikkeling ondersteunen, wat kan leiden tot minder ernstige virus symptomen gedurende het seizoen.

We voeren continue onderzoek uit naar de rol van onderstammen in de transmissie- en resistentieprestaties van ToBRFV in substraat en bodem. Niet alleen werken we om een hoog niveau van ToBRFV-resistentie in onze onderstammenportfolio te bereiken, maar ook om het hoge agronomische prestatieniveau te behouden dat onze klanten van Vegetables by Bayer gewend zijn.

ToBRFV-opname door wortels

 

Over het algemeen begint een virusinfectie met een mechanische besmetting, wanneer werknemers plant werkzaamheden uitvoeren. Het virus verplaatst zich snel naar de kop van de plant (het meest actieve groeigebied), maar ook naar de wortels via het floëem.

In sommige gevallen kan ToBRFV de plant infecteren via drainwater en/of substraat. Om dit probleem te onderzoeken heeft Bayer bij een onafhankelijk instituut een experiment uitgevoerd om uit te vinden hoe gemakkelijk wortels besmet kunnen worden.

In die proef werden jonge planten opgekweekt tot de wortels aan de onderkant van het normale steenwolblok zichtbaar waren. Deze wortels werden vervolgens beschadigd om daarna met een oplossing met ToBRFV te worden geïnfecteerd. Na zes weken werden de wortels en de bovengrondse plantdelen getest op ToBRFV.  

De resultaten toonden aan dat de wortels in het midden van het steenwolsubstraat (dus niet de wortels die aanvankelijk geïnfecteerd waren) zeer weinig ToBRFV bevatten. De PCR-waarden waren ongeveer 32, wat wijst op nauwelijks aanwezig zijn van virusdeeltjes. Wat betreft biologische relevantie is dit onvoldoende om een ToBRFV-infectie in de plant vast te stellen. In de bladeren van de bovenstam werd helemaal geen virus aangetroffen, wat aangeeft dat ToBRFV niet vanuit de wortels naar de scheuten van de bovenstam werd vervoerd. Dit resultaat, wat suggereert dat er weinig of geen opname van het virus via de wortels plaatsvindt, sluit aan bij ander onderzoek*.

*Ct staat voor cyclustijden. Het is het aantal vermenigvuldigingen van een specifiek deel van het virus-RNA dat nodig is om het virus te detecteren.

Een Ct-waarde lager dan 32 geeft aan dat het virus aanwezig is. Een Ct-waarde hoger dan 32 geeft aan dat het virus niet meer aanwezig is.

Invloed van onderstam op bovenstam en ToBRFV-niveaus

 

Er is weinig informatie over ToBRFV in de wortels van tomatenplanten. Het effect van de onderstam op de bovenstam en ToBRFV-niveaus is niet uitgebreid onderzocht. Daarom heeft Vegetables by Bayer proeven onder kasomstandigheden in Nederland uitgevoerd.

De proefopzet was als volgt: Een resistent en een vatbaar ras werden elk geënt op een vatbare onderstam en een resistente onderstam. De bovenstammen werden eerst geïnoculeerd met het pepinomozaïekvirus (PepMV) en een week later met ToBRFV.

Twaalf dagen na de inoculatie werd de ToBRFV-concentratie in de bovenstammen gemeten. De vatbare bovenstam vertoonde een vergelijkbare concentratie ToBRFV, ongeacht of deze was geënt op een vatbare of resistente onderstam. De virusconcentratie in de bovenstam was al hoog en kort daarna werden de eerste symptomen zichtbaar. De resistente bovenstammen bleven langer bestand tegen ToBRFV, en er was geen invloed van de onderstam, ongeacht of deze resistent of vatbaar was. 

Na 35-40 dagen vertoonden de vatbare bovenstammen ernstige symptomen aan bladeren en vruchten. De resistente bovenstammen vertoonden slechts enkele symptomen na 50 dagen. Het experiment eindigde na 3,5 maanden en het uiteindelijke onderzoek toonde nauwelijks enige bladsymptomen en geen vruchtsymptomen bij de resistente rassen, ongeacht of ze geënt waren op vatbare of resistente onderstammen. 

De proef werd in Nederland uitgevoerd in het vroege voorjaar, onder lage lichtniveaus, een moeilijke periode van het jaar voor een tomaten teelt. Daarom zijn meer experimenten en onderzoeken nodig, en zullen wij doorgaan met proeven om onze kennis te vergroten en u beter te kunnen informeren.

Deze proefresultaten spreken niet tegen dat een sterke onderstam de waardevolle basis is voor een goede productie. Een sterke onderstam biedt voordelen gedurende de hele teeltcyclus. Een sterke onderstam met uithoudingsvermogen en een goed wortelstelsel zal een sterkere plantontwikkeling ondersteunen, wat kan leiden tot minder ernstige besmettingen gedurende het seizoen. Veel telers en plantenkwekers vertellen ons dat zij de voorkeur geven aan een sterke onderstam met uithoudingsvermogen. Een nieuwe en minder sterke onderstam wordt gezien als een groter risico voor een goede productie. Zelfs als de onderstam geen ToBRFV resistentie heeft, vormen de kracht en het uithoudingsvermogen van de onderstam een zekere basis voor de hoogste productie.

Referentie: * A Novel Platform for Root Protection Applies New Root-Coating Technologies to Mitigate Soil-Borne Tomato Brown Rugose Fruit Virus Disease Eyal Klein 1, Elisheva Smith 1,2, Chen Klap 2,3, Elena Bakelman 2, Arie Ophir 2, Aviad Sela 3,4, Elena Poverenov 4, Dmitry Rein 5, Yachin Cohen 5, Dan Eliahu 6, Shai Shahal 6, Guy Mechrez 4, Karthik Ananth Mani 4, Pulikanti Guruprasad Reddy 7, Abraham J. Domb 7, Nadav Pass 1 and Aviv Dombrovsky 2,* 35 = Dombrovsky, A.; Mor, N.; Gantz, S.; Lachman, O.; Smith, E.

Blijf op de hoogte van ToBRFV

Meer informatie nodig?

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.