Over

Zaden planten voor verandering

Onze inzet voor duurzaamheid.

Bij Bayer is elke investering in innovatie een investering in duurzaamheid. Met onze innovatieve oplossingen voor de groenteteelt streven we ernaar om betere manieren te vinden om duurzame oogsten te realiseren, vanuit een samenwerking met telers en partners in de hele waardeketen. Ons doel is om waarde te creëren voor zowel onze klanten als voor de hele samenleving. Dat doen we door duurzame landbouwpraktijken toe te passen om de uitdagingen van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, beperkte hulpbronnen en voedselzekerheid aan te pakken.

Duurzame doelstellingen: 30-30-100

In lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN hebben wij toezeggingen gedaan om impact te maken op een aantal zeer dringende uitdagingen van onze tijd. In nauwe samenwerking met telers zetten wij ons in voor:

  • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in het veld met 30% in de meest vervuilende teeltsystemen die wij leveren. Realisatiedoelstelling: 2030.
  • Vermindering van het milieueffect van gewasbescherming buiten het veld met 30%. Realisatiedoelstelling: 2030.
  • Empowerment van 100 miljoen kleine boeren in ontwikkelingsregio's door de toegang tot agronomische kennis, producten, diensten en partnerschappen te verbeteren.

Ons succes op de lange termijn ligt in het bieden van de hulpmiddelen en oplossingen aan boeren die dat nodig hebben om meer voedsel te verbouwen en tegelijkertijd duurzame praktijken toe te passen, die minder impact hebben op het milieu. Daarvoor bieden wij hun niet alleen hoogwaardige groenterassen met minder afval en uitval tijdens de teelt, maar ook nieuwe digitale oplossingen die de opbrengst verhogen. Vegetables by Bayer werkt samen met De Ruiter en Seminis om bij te dragen aan deze doelstellingen binnen ons hele portefeuille en in alle activiteiten.

Bezoek onze Crop Science-pagina voor meer informatie.
This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.