Zaad technologie

Gezondheid van zaden

Seminis zet zich ervoor in om telers op en top gezonde groentezaden te leveren en geeft bovendien tips voor een optimale behandeling van de zaden.

Aanbevelingen voor omgang met en opslag van zaden

Zaden zijn levende organismen; een voorzichtige omgang en een juiste opslag kunnen bijdragen tot een zo optimale mogelijke prestatie. Bayer raadt aan alle groentezaden binnen twee jaar of korter na aankoop te gebruiken (afhankelijk van het gewas). Onderstaande informatie kan bijdragen tot een zo optimaal mogelijke houdbaarheid.

Opslagtemperatuur & Luchtvochtigheid

Hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid kunnen het kiemvermogen en de groeikracht van zaden aantasten. Daarom dienen zaden in ongeopende verpakking op een koele, droge plaats te worden bewaard en mogen ze niet aan zonlicht worden blootgesteld. Bayer verpakt zijn zaden bij luchtvochtigheidspercentages die door de sector worden aanbevolen. De verpakkingen dienen gesloten te blijven om te voorkomen dat vocht de zaden aantast. Blikken, folies en zakjes zijn lucht- en waterdicht.

Transport van zaden

Bij het vervoer van zaden wordt aangeraden temperaturen aan te houden die vergelijkbaar zijn met de hierboven genoemde opslagtemperaturen. Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen of temperatuurschommelingen tijdens vervoer. Aanbevolen wordt zaden in een geconditioneerde container te vervoeren. Zaden mogen niet worden bewaard in de buurt van een warmtebron of worden blootgesteld aan direct zonlicht.

Behandel zaden voorzichtig

Behandel zaden voorzichtig om ze niet te beschadigen. Zaden kunnen door een ruwe behandeling worden beschadigd. Rond elk zaadje zit een hard maar broos velletje, dat het levende organisme binnenin beschermt. Vooral zaden van bonen, mais en erwten en gepilleerde zaden zijn kwetsbaar als er ruw mee wordt omgegaan (gebarsten zaadhuid en gebroken zaadpillen). Gooi niet met zakken waarin deze zaden zitten en laat ze ook niet vallen. De velletjes rond de zaden en de zaadembryo’s kunnen dan namelijk barsten, waardoor de zaden zich niet goed kunnen ontwikkelen.

Restvoorraden

Bayer raadt aan alle zaden binnen twee jaar of korter na aankoop te gebruiken. Voor restvoorraden wordt een nieuwe kiemproef door een ISTA-geaccrediteerd laboratorium aanbevolen, minimaal 1 keer per jaar, voorafgaand aan het zaaiseizoen.

Het wordt afgeraden restvoorraden van onderstaand zaadgoed over te nemen:

 • Met insecticiden behandelde zaden
 • Geprimede sla
 • Bonen, uien

Bayer adviseert

 • Bewaar zaden in de originele verpakking in een ruimte met airconditioning bij een temperatuur van 15 ºC
  • Vermijd temperaturen boven 20 ºC
  • Vermijd temperaturen beneden 1 ºC
 • Bewaar zaden in een papieren zak bij een relatieve luchtvochtigheid van 40-60%
 • Bepaalde zaden zijn gevoeliger. De verpakking daarvan is daarom voorzien van een etiket of label met daarop de volgende instructie:
  • Bewaren bij 8 ºC
  • Bewaren bij 8 ºC en binnen 1 jaar gebruiken
 • Houd er rekening mee dat de houdbaarheid na het openen van de verpakking afneemt

Tip: bewaar kleine hoeveelheden in een huishoudkoelkast

Geprimede zaden

Primen is een methode om het kiemen te versnellen en de uniformiteit van de gekiemde zaden te bevorderen. Water wordt gecontroleerd toegevoegd. De zaden kunnen zich vervolgens gedurende een bepaalde periode ontwikkelen, waarna ze weer teruggedroogd worden. Tijdens het primen wordt het kiemproces in gang gezet, maar het ontstaan van een kiemwortel wordt voorkomen.

Voordelen van geprimede zaden:

 • Betere en snellere opkomst
 • Uniformere opkomst en uniformere transplantaten/planten
 • Verhoogde weerstand tegen stress
 • Hogere bestandheid dankzij breder temperatuurbereik

In het algemeen is de houdbaarheid van geprimede zaden even goed als die van ongeprimede zaden, mits bewaard onder de juiste opslagcondities.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.