ToBRFV Kennisbank

The health of the world

grows with you.

 

Growing a more sustainable future
for this generation and the next.

de ruiter academy logo

Delen van praktijkervaringen voor bestrijding van ToBRFV in de tomatenkas

Opgedane kennis in Nederland hebben bewezen dat het mogelijk is om effectief te zijn in de strijd tegen ToBRFV-infectie. Deze richtlijnen en best management practices (BMP’s) kunnen u helpen om met succes non-ToBRFV en intermediar (IR) resistente ToBRFV-rassen te telen.

Over het virus

Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) werd voor het eerst ontdekt in Israël in 2014 en later in 2015 in Jordanië. Sinds 2018 is het echter in toenemende mate geïdentificeerd in verschillende regio's wereldwijd.

De eerste tekenen van verspreiding van ToBRFV buiten het Midden-Oosten werden waargenomen in Mexico in 2018, wat resulteerde in een opvallende uitbraak. Deze uitbraak veroorzaakte grote zorgen bij regelgevers en de landbouwsector, waardoor zij prioriteit gaven aan bewustwording van de ziekte. In samenwerking met de Mexicaanse autoriteiten nam de zaadindustrie proactieve maatregelen om de situatie aan te pakken en pleitte zij voor preventieve maatregelen. Als gevolg hiervan meldde Mexico in 2019 geen gevallen van ToBRFV in de landbouwproductie.

ToBRFV kan gemakkelijk op verschillende manieren worden overgedragen, waaronder landbouwgereedschap, apparatuur, handen van werknemers, planten, water, de bodem/aarde en zelfs mensen. Als gevolg hiervan zijn detectiemethoden in de loop der tijd geëvolueerd, waarbij ze nauwkeuriger en gevoeliger zijn geworden om het virus nauwkeurig te identificeren. Het implementeren van strikte hygiënemaatregelen tijdens de productie en het inbouwen van meerdere controle- en inspectieprocessen zijn cruciale preventieve maatregelen om het virus onder controle te houden. Deze maatregelen spelen een essentiële rol bij het beperken van de verspreiding van ToBRFV. Als reactie op het virus werken tomaten- en paprikaveredelingsprogramma's actief aan het ontwikkelen van resistentie tegen ToBRFV. Deze ToBRFV -resistentie veredelingsprogramma's hebben tot doel de gewassen beter bestand te maken tegen het virus.

Hoe kunt u helpen in de strijd tegen een infectie door ToBRFV?

Infectie door ToBRFV voorkomen?

Bewustwording van ToBRFV creëren bij uw medewerkers:

Leid medewerkers op in het herkennen van ToBRFV-symptomen (marmering van bladeren, verkleurde vruchten, krachtverlies in de koppen)

• Benadruk impact (meerkosten, banen op de tocht en verhoogde hygiënemaatregelen).

Vroege ontdekking

Vroegtijdige opsporing kan helpen om verspreiding van het virus te voorkomen en/of te beperken. Deze detectie kan visueel gebeuren en/of door het nemen van monsters voordat er symptomen worden waargenomen.

Zoeken, isoleren en gewasbehandeling van ToBRFV

Vroegtijdige detectie is essentieel om verspreiding van het virus te voorkomen. Door de juiste maatregelen te nemen kunt u de druk en verspreiding van ToBRFV aanzienlijk verlagen. Dit draagt bij aan het mogelijk uitroeien. Alle medewerkers moeten op de hoogte zijn van ToBRFV-symptomen en moeten de manager onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer een verdachte plant is gevonden.

Reiniging na een ToBRFV-infectie

Reiniging en schoonmaken zijn kritieke processen na een ToBRFVinfectie. Het is bekend dat ToBRFV langer besmettelijk is op organisch afval. Drainafvoerleidingen en drainwatersilo’s blijken ook besmet te zijn met ToBRFV in besmette kassen, dus zorg ook hier voor een goede reiniging.

Algemeen

Vermijd waar mogelijk de combinatie belichte en onbelichte teelten op één locatie. Door van tijd tot tijd de kas leeg te hebben is effectieve reiniging mogelijk.

De sleutel tot succes ligt in het delen van kennis over onze rassen, processen en innovaties

Bekijk onze Intermediate (IR) resistente ToBRFV rassen

Grow your business,

grow the health of the world.

 

Sustainability is good business for everyone.

Bekijk onze innovaties en processen rondom ToBRFV

Deel 1 | De faciliteit in Wageningen

Vandaag gaan we het hebben over hoe het eraan toe gaat in de nieuwe quarantainekas in Wageningen. In deze kas testen we ToBRFV-virusresistentie in tomaten in echte groeiomstandigheden. Onze expert en strategisch projectleider Jan Barten vertelt ons waarom dit een gamechanger voor ons is?

Deel 2 | De faciliteit in Wageningen

Jan Barten, strategisch projectleider ToBRFV vertelt in deze tweede vlog over de uitdaging om tomaten met ToBRFV te besmetten? De uitdaging in dit experiment is zorgen voor een uniforme besmetting waarbij alle planten in de kas op hetzelfde moment besmet raken.
 

Deel 3 | De faciliteit in Wageningen

In deze derde vlog vertelt Jan Barten, strategisch projectleider ToBRFV dat ze ervan overtuigd zijn dat De Ruiter snel een betrouwbare oplossing kan bieden. Jan vertelt dat ze sterke resistentie zien. Wat dat precies betekent legt hij uit in deze vlog?

 

En er is meer te vertellen

SHIELD

Ons SHIELD-programma vormt de ruggengraat van alles wat we doen op het gebied van zaadproductie.

We nemen actief deel aan de ISF en de internationale Seed Health-werkgroepen om de kennis in de markt verder te ontwikkelen en samen nieuwe protocollen en maatregelen te ontwikkelen om schone zaden voor de toekomst veilig te stellen.

Heeft u een vraag voor ons team? Neem dan gerust contact op met een van onze accountmanagers.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.