Kennisbank

Gids met afkortingen voor ziekteweerstand

Definities

(Zoals Uiteengezet Door De International Seed Federation (ISF))

Gevoeligheid is het onvermogen van een plantenras om de groei en/of ontwikkeling van een specifieke plaag te beperken.

Weerstand is het vermogen van een plantenras om de groei en/of ontwikkeling van een specifieke plaag en/of de schade die deze veroorzaakt te beperken in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en plaagdruk.

Resistente rassen kunnen enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaagdruk. Er zijn twee weerstandsniveaus gedefinieerd.

  • Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt onder normale ziekte of plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaagdruk.
  • Intermediaire resistentie (IR): plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt beperken, maar meer ziektesymptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Planten met intermediaire resistente zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of plaagdruk.

Resistentiecodes zijn gebaseerd op de codes voor ziekteverwekkers die zijn opgesteld en worden gehandhaafd door de International Seed Federation (ISF).

De volgorde van de resistentieclaimcode is alfabetisch binnen de groepen ziekteverwekkers. Deze hebben de volgende volgorde: virus/bacteriën/fungus/nematoden/insect.

Bayer volgt veelgebruikte variatie-aanduidingen en ISF-richtlijnen. Aangezien er nog steeds enig verschil bestaat in de variatie-aanduidingen, wordt de veelgebruikte variatie-aanduiding van de regio gebruikt.

Bijvoorbeeld:

  • Fusarium:   Fol:0,1,2 (EU)  = Fol:1,2,3 (VS) is hetzelfde als Fol:0-2 (EU) = Fol:1-3 (VS)
  • Verticillium:   Va:0/Vd:0 (EU) =  Va:1/Vd:1 (VS)

Raadpleeg voor meer informatie over weerstandsdefinities de International Seed Federation (ISF).

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.