The health of the world

grows with you.

 

Growing a more sustainable future
for this generation and the next.

Delen van praktijkervaringen voor bestrijding van ToBRFV in de tomatenkas

de ruiter academy logo

Zoeken, isoleren en gewasbehandeling van ToBRFV

 

Vroegtijdige detectie is essentieel om verspreiding van het virus te voorkomen. Door de juiste maatregelen te nemen kunt u de druk en verspreiding van ToBRFV aanzienlijk verlagen. Dit draagt bij aan het mogelijk uitroeien. Alle medewerkers moeten op de hoogte zijn van ToBRFV-symptomen en moeten de manager onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer een verdachte plant is gevonden.

Houd er rekening mee dat zolang de quarantainestatus actief is in de EU, elk bedrijf dat monsters analyseert die resulteren in een positief resultaat, de overheidsinstanties moet waarschuwen.

Wat te doen

zodra een verdachte plant is gevonden of wanneer een positief testresultaat is verkregen:

 

Symptoms are observed

Symptoms worden waargenomen

 • Pad voor gewasbewerking direct sluiten en:
  - één pad vóór de werkrichting
  - twee paden ná de plek

 • Ontdek hoe ver de verspreiding in de kas is: neem bladmonsters.

 • ToBRFV-zelftesten kunnen worden gebruikt: deze zijn minder gevoelig maar resultaten zijn binnen enkele minuten beschikbaar.

 • qPCR-testen kunnen worden gebruikt: deze zijn gevoeliger, maar resultaten zijn pas na enkele dagen beschikbaar (laboratoriumtest).

Symptoms are observed

Symptoms worden niet waargenomen

 • Als er nog geen symptomen worden waargenomen moet de geïnfecteerde plek zo snel mogelijk worden gevonden.

 • Vind de exacte locatie van de infectie. Gebruik ToBRFV-zelftesten of qPCR-testen.

 • Wanneer de plek(ken) zijn gelokaliseerd: sluit één pad vóór en twee paden ná de spot.

Als plek(ken) zijn gelokaliseerd en paden zijn afgesloten:

Verwijder de druppelaars van de afgesloten paden.

Als de planten verwelkt zijn moeten ze worden verwijderd en in plastic zakken worden gedaan die worden verzegeld.

Speciaal aangewezen mensen dragen aanvullende hygiëne-uitrusting: schoenovertrekken, handschoenen, haarnetje, overall.

Ga door met het verwijderen van complete rijen voor en na de plek totdat 5% van de planten in die afdeling is verwijderd.

Als er nieuwe plekken ontstaan (en ook als er al meer dan 5% van de planten verwijderd zijn) verwijder dan slechts 30 planten voor en na de nieuwe plek.

Trolleys moeten ontsmet worden met desinfectievloeistof voordat deze naar een ander pad gaan.

Oogstwagens en kratten worden gedesinfecteerd na levering van de vruchten aan de opslag/verpakkingsfaciliteit.

Snoeimessen moeten worden ondergedompeld in bijv. 2% Virkon na elke plant.

Werknemers die binnen besmette gebieden werken mogen niet werken in schone ruimtes van de kas.

Oogstmedewerkers gebruiken handschoenen. Zorg dat na elke plant handen gedoopt worden in b.v. 2% Virkon. Gooi na elk pad de handschoenen weg.

Bekijk ook de andere stappen uit het ToBRFV preventie plan

Ontdek stap 1:

ToBRFV-infectie voorkomen?

Ontdek stap 2:

Vroege ontdekking
 

Ontdek stap 3:

Gewasbehandeling 
 

Ontdek stap 4:

Reiniging na een ToBRFV-infectie

Ontdek stap 5:

Algemeen
 

Meer weten? 

Ga terug naar de ToBRFV-pagina en ontdek de andere stappen, innovaties en informatie over onze rassen.

Grow your business,

grow the health of the world.

 

Sustainability is good business for everyone.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.