Rakamlarla Domates Üretimi

Dünya ve Türkiye'de Domates Üretim Verileri

Rakamlarla domates üretimi

Açıkta ve örtü altında üretilebilen, yerde ve sırık formunda askıda yetiştirilebilen, taze ve işlenmiş olarak pazarlanabilen zengin çeşitliliğe sahip domates, dünyada en fazla yetiştirilen sebzelerin başında yer almaktadır.

2019’da 180 milyon ton olan dünya domates üretimi, 2020’de 186 milyon tona yükselmiştir. Ülkelerin domates üretimine bakıldığında 2019 yılı itibarıyla 62,8 milyon tonluk üretimi ile Çin ilk sırada, 19 milyon tonluk üretimi ile Hindistan ikinci, 12,8 milyon tonluk üretimi ile Türkiye üçüncü ve 10,9 milyon tonluk üretimi ile ABD dördüncü sırada yer almaktadır.

 

Dünya ithalat ve ihracat verileri nedir?

Trade Map’in yayınladığı 2020 yılı dünya ticaret verilerine göre domates üretiminde toplam 7,7 milyon ton ihracat, 7,2 milyon ton ithalat gerçekleşmiştir. Rapora göre ihracatta birinci sırada yer alan Meksika’yı sırasıyla Hollanda, İspanya, Fas ve Türkiye takip etmektedir. %6,7’lik payı ile 5. Sırada yer alan Türkiye’nin 2020 yılı ihracatı bir önceki yıla göre 535 bin tondan 519 bin tona gerilemiştir. İthalatta ise %25,5’lik bir pay ile ABD birinci sırada yer alırken, %10,1 ile Almanya ikinci ve %7 ile Fransa üçüncü sırada yer almaktadır.

Domates Üretim İstatistikleri

Türkiye domates üretiminde ne durumda?

Türkiye’de domates ekim alanları 2020 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %1 artarak 1,74 milyon dekar olmuştur. Toplam ekim alanın %15,3’ünü örtü altı üretim oluşturmaktadır. 2020 yılında Türkiye domates ekim alanlarında %10,7’lik paya sahip olan Antalya 186 bin dekar ile birinci sırada yer alırken Bursa 176 bin dekar ile ikinci, Manisa ise 148 bin dekar ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Domates üretim verileri incelendiğinde Türkiye; 2019 yılında 12,84 milyon ton olan üretimini, 2020 yılında %2,8 oranında artarak 13,2 milyon tona yükseltmiştir. Antalya 2020 yılında 2,6 milyon ton domates üretimi ile birinci sırada yer alırken Bursa 1,3 milyon ton ile ikinci, Manisa 1,1 milyon ton ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin dış ticaret durumu nedir?

Domates, dış ticarette hem taze hem de dondurulmuş olarak değerlendirilmektedir. Dondurulmuş, kurutulmuş, konserve edilmiş ve salça olarak da dış ticareti yapılmaktadır. Türkiye’nin 2021 yılında 226 bin tonluk ihracatının 48 bin tonu Rusya’ya, %19’u Ukrayna’ya, %13 Romanya’ya, %6,6’sı Suriye’ye gerçekleştirilmiştir.  İthalat ise 2021 yılında 1.042 ton olup ithalatın 766 tonu Rusya’dan, 174 tonu ise Belarus’tan gerçekleştirilmiştir.


Genel Değerlendirme

Türkiye’de örtü altı sebze yetiştiriciliğinde ilk sırada domates bulunmaktadır. Açıkta ve örtü altında yetiştirilen domates üretimi artarak devam etmekte olup en önemli üretici bölgeler sırasıyla Akdeniz, Ege ve Marmara olarak sayılmaktadır. %28’i Akdeniz Bölgesi olmak üzere toplam domates üretiminin %68’i bu üç bölgede karşılanmaktadır. 

İlgili İçerikler

Diğer okuyucular aşağıdaki içerikleri de okudu...

Sebze fidesi dikiminde nelere dikkat edilmeli?
Domatesin Tohumdan Fideye Yolculuğu
This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.