Bilgi Merkezi

Hastalık Dayanımı Kısaltma Kılavuzu

Tanımlar

(Uluslararası Tohum Federasyonu tarafından belirtildiği gibi)

Hassasiyet, bir bitki çeşidinin, belirli bir zararlının büyümesini ve/veya gelişimini önleyememesidir.

Dayanıklılık, benzer çevre koşulları ve zararlı popülasyonu altında, bir bitki çeşidinin, hassas bitki çeşitlerine göre belirli bir zararlının büyümesini ve/veya gelişmesini ve/veya neden olduğu zararı önleme yeteneğidir.

Dayanıklı çeşitler, ağır zararlı popülasyonu altında bazı hastalık belirtileri gösterebilir. İki dayanıklılık seviyesi tanımlanmıştır.

  • Yüksek Dayanım (HR): Zararlı popülasyonu normal seviyedeyken zararlının büyümesini ve/veya gelişmesini ve/veya neden olduğu zararı hassas çeşitlere göre büyük ölçüde sınırlayan bitki çeşitleridir. Lakin, Bu bitki çeşitleri, zararlı popülasyonun yüksek olduğu durumlarda bazı semptomlar veya zarar sergileyebilir.
  • Orta Dayanım (IR): Zararlının, büyümesini ve/veya gelişmesini ve/veya neden olduğu zararı engelleyen, ancak Yüksek Dayanımlı çeşitlere göre daha geniş aralıkta semptom gösterebilen bitki çeşitleridir. Orta Dayanımlı bitkiler, benzer çevre koşulları ve/veya zararlı popülasyonu altında yetiştirildiklerinde, hassas bitki çeşitlerinden daha az şiddetli semptom göstermeye devam eder.

Dayanıklılık Kodlaması, Uluslararası Tohum Federasyonunun Patojen Kodlarına dayanmaktadır.

Dayanıklılık kodlamasının sırası, aşağıdaki sıraya sahip olan patojen grupları içindeki alfabetik sıraya göredir; Virüs/Bakteri/Fungus/Nematod/Zararlı.

Bayer, yaygın olarak kullanılan tür adlandırmaları ve ISF yönergelerini takip eder. Tür adlarında hala bazı farklılıklar olduğundan, bölgesel olarak yaygın olan tür adları kullanılır.

Örneğin:

  • Fusarium:   Fol:0,1,2 (EU)  =  Fol:1,2,3 (US)   ile  Fol:0-2 (EU) = Fol:1-3 (US) aynıdır.
  • Verticillium:   Va:0/Vd:0 (EU)  =  Va:1/Vd:1 (US)

Dayanıklılık tanımları hakkında daha fazla bilgi için Uluslararası Tohum Federasyonu'nu ziyaret edin.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.