Gizlilik Bildirimi

Bu İnternet sitesi (bundan sonra "İnternet Sitesi") Bayer (Tescilli) Limited (bundan böyle "bize" veya "biz"olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır. İnternet Sitesinin sağlayıcısı ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen  künyemize başvurun.

Kişisel verilerin işlenmesi

Aşağıda, İnternet Sitemizi kullanırken sağladığınız kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Aşağıdaki bölümlerde aksi belirtilmediği takdirde, kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, İnternet Sitesinin tarafınızca talep edilen özelliklerini size sunmak üzere söz konusu işleme faaliyetinin gerekli olmasından kaynaklanır (Mad. 6 (1) (b) Genel Veri Koruma Yönetmeliği).

İnternet Sitemizin Kullanılması

İnternet Sitemize Erişim

İnternet Sitemize girdiğinizde, tarayıcınız bazı bilgileri web sunucumuza aktarır. Teknik nedenlerle gerçekleştirilen bu işlem, istenen bilgileri size sağlamak için gereklidir. İnternet Sitesine erişiminizi kolaylaştırmak için aşağıdaki bilgiler toplanır, kısa bir süreyle saklanır ve kullanılır:

 • IP Adresi

 • erişim tarihi ve saati

 • Greenwich Ortalama Zamanına (GMT) göre saat dilimi farkı

 • İsteğin içeriği (belirli site)

 • Erişim durumu/HTTP durum kodu

 • Aktarılan veri hacmi

 • Erişim isteyen İnternet sitesi

 • Tarayıcı, dil ayarları, tarayıcı yazılımının işletim sistemi sürümü ve yüzey

Ayrıca, meşru menfaatlerimizi korumak üzere, sunucularımıza izinsiz erişim sağlanması veya bu amaçla bir girişimde bulunulması durumunda kişisel verilerin takibini başlatabilmek amacıyla söz konusu bilgileri sınırlı bir süre boyunca saklarız (Mad. 6 (1) (f) Genel Veri Koruma Yönetmeliği).

Tanımlama bilgilerinin ayarlanması

Tanımlama bilgisi nedir?

Bu İnternet Sitesi, "tanımlama bilgilerini" kullanır. Tanımlama bilgileri, tarayıcınız aracılığıyla terminalinizin belleğinde saklanan küçük metin dosyalarıdır. (Tanımlama bilgisinin kullanım ömrüne bağlı olarak) İnternet Sitemize bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızın bize yeniden iletebileceği belirli bilgileri (ör. dil tercihiniz veya site ayarları) saklarlar. 

Hangi tanımlama bilgilerini kullanıyoruz?

İki ana tanımlama bilgisi kategorisini birbirinden ayırıyoruz: (1) bulunmadıkları takdirde İnternet Sitemizin işlevselliğinin azalacağı teknik tanımlama bilgileri (kesinlikle gerekli tanımlama bilgileri) ve (2) örneğin web sitesi analizi, web sitesi kişiselleştirme ve pazarlama amaçları için kullanılan isteğe bağlı tanımlama bilgileri (analitik tanımlama bilgileri ve işlevsel tanımlama bilgileri). Bu web sitesinin alt bilgilerinde yer alan Çerez Ayarları düğmesini seçerek, istediğiniz zaman çerezleri kabul edebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Kullandığımız isteğe bağlı çerezlerin ayrıntılı açıklamasını buradaki tabloda bulabilirsiniz.

Onayınıza tabi olarak

İsteğe bağlı tanımlama bilgilerini yalnızca önceden onayınızı aldığımız takdirde kullanırız (Mad. 6 (1) (a) Genel Veri Koruma Yönetmeliği). İnternet Sitemize ilk kez erişim sağladığınızda, isteğe bağlı tanımlama bilgilerinin ayarlanması için bize onay vermenizi isteyen bir başlık görünecektir. Onay verdiğiniz takdirde bilgisayarınıza bir tanımlama bilgisi yerleştireceğiz; tanımlama bilgisi etkin olduğu sürece başlık tekrar görünmeyecektir. Tanımlama bilgisinin kullanım süresinin sona ermesinden sonra veya çerezi aktif olarak sildiğiniz takdirde, İnternet Sitemizi bir sonraki ziyaretinizde başlık yeniden görünecek ve tekrar onayınızı isteyecektir. 

Tanımlama bilgilerinin ayarlanması nasıl engellenir?

Elbette, İnternet Sitemizi herhangi bir tanımlama bilgisi ayarlamadan kullanabilirsiniz. Tanımlama bilgisi kullanımını tarayıcınız üzerinde istediğiniz zaman yapılandırabilir veya tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak bu, işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir veya İnternet Sitemizin kullanım kolaylığı bakımından olumsuz etkilere neden olabilir. Bu web sitesinin alt bilgilerinde yer alan Çerez Ayarları düğmesini seçerek, istediğiniz zaman çerezleri kabul edebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Kullandığımız isteğe bağlı çerezlerin ayrıntılı açıklamasını buradaki masa bulabilirsiniz.

Facebook aracılığıyla çevrimiçi davranışsal reklamcılık

Bu İnternet Sitesinde, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresinde bulunan Facebook Ireland Ltd. tarafından sunulan çevrimiçi davranışsal reklamcılık hizmeti kullanılmaktadır (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD adresinde bulunan Facebook Inc. alt işlemci olarak kullanılır) ("Facebook").

Bu İnternet Sitesini kullanımınız Facebook tarafından analiz edilir. Bu amaçla, buradaki masa bölümünde daha ayrıntılı olarak açıklanan tanımlama bilgilerini kullanırız. İnternet Sitemizi kullanımınızla bağlantılı olarak Facebook tarafından toplanan bilgiler, ABD'deki bir Facebook sunucusuna iletilerek burada saklanır ve analiz edilir. Bu bilgiler arasında yönlendiren URL, tarayıcı türünüz, dil ayarlarınız, işletim sisteminiz, ekran çözünürlüğünüz ve uygulanan piksel olaylarına bağlı olarak diğer bilgiler yer alır (ör. "satın alma": Seçilen öğenin türü, kimliği ve numarasının yanı sıra ödeme bilgileri ve para birimini işler; "arama": İnternet Sitemizde bir ürün aradığınızda arama dizesini işler; "içeriği görüntüle": içerik kimliğini, adını, türünü, para birimini ve değerini işler). Biz ve iş ortağımız Facebook, bu bilgileri, reklamlarımızı size ve ilgi alanlarınıza daha iyi uyarlamak, aynı reklamın size kaç kez gösterileceğini sınırlamak, tanıtım kampanyalarının etkinliğini değerlendirmek ve ziyaretçilerin belirli bir reklamı görüntüledikten sonraki davranışlarını daha iyi anlamak için kullanırız. Facebook zaman tünelinizi veya Facebook reklam ağında bulunan diğer İnternet sitelerini ("Hedef Kitle Ağı" olarak adlandırılır) ziyaret ettiğinizde, İnternet Sitemizde toplanan bilgiler temelinde size ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış özel içerikler sunulabilir.

Çevrimiçi davranışsal reklamcılık amacıyla Facebook'a söz konusu bilgilerin aktarılmasına ilişkin onayınızı, buradaki masa kapsamında onayınızı yönetmek suretiyle istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu durumda devre dışı bırakma işlemi için bir tanımlama bilgisi yerleştirilecektir. Bu işlemin Facebook'a bilgi aktarımını yalnızca devre dışı bırakma Tanımlama Bilgisini silmediğiniz sürece engelleyeceğini lütfen unutmayın.

Çevrimiçi davranışsal reklam hizmetleri için Facebook'un doğrudan İnternet Sitemizden topladığı kişisel verilerinizin işlenmesinden Facebook sorumludur. Üçüncü taraflarca toplanan ve işlenen kişisel veriler üzerinde kontrol sahibi olmadığımızdan dolayı, kişisel verilerinizin bu şekilde işlenmesinin kapsamı ve amacı konusunda bağlayıcı nitelik taşıyan bilgiler sunamıyoruz. Bu nedenle, Facebook'un kişisel verilerinizi nasıl ve ne kadar süreyle işlediği hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Facebook'un veri gizliliği bilgilerine başvurun. Bu gizlilik bildiriminin hazırlandığı anda, Facebook'un bilgileri Facebook Gizlilik Politikası'nda bulunuyordu.

Trade Desk aracılığıyla çevrimiçi davranışsal reklamcılık

Bu İnternet Sitesi, Trade Desk adlı bir hedefli reklamcılık hizmeti kullanmakta olup bu hizmet, 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 adresinde bulunan iş ortağımız The Trade Desk, Inc. ("Trade Desk") tarafından sağlanmaktadır.

Trade Desk, İnternet Sitemizdeki davranışınıza bağlı olarak reklamların yeniden pazarlanması için kullanılır. Bu İnternet Sitesini kullanımınızın bu şekilde analiz edilmesine ilişkin onayınızı, buradaki masa bölümünde onaylarınızı yöneterek dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz (bu durumda devre dışı bırakma için bir tanımlama bilgisi yerleştirilecektir) veya Trade Desk hizmetlerini devre dışı bırakmak için http://www.adsrvr.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Seçiminizi yaptığınız tarayıcıyı kullanmaya devam ettikçe ve devre dışı bırakma işlemine yönelik Tanımlama Bilgisini silmediğiniz sürece her iki seçenek de web analizinin kullanımını engeller. Trade Desk hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

Adobe Analytics ile İnternet Sitesi Analizi

Bize onayınızı verdiğiniz takdirde, İnternet sitemizi kullanımınızı değerlendirmek, İnternet sitesi etkinliği hakkında raporlar oluşturmak ve İnternet sitesi ve İnternet kullanımı ile bağlantılı başka hizmetler almak üzere, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda Cumhuriyeti adresinde bulunan Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe") firmasına ait bir web analiz hizmetini İnternet sitemizde kullanırız. Bu amaçla buradaki masa bölümünde daha ayrıntılı olarak açıklanan tanımlama bilgilerini kullanırız.

Adobe tarafından İnternet Sitemizi kullanımınızla bağlantılı olarak toplanan bilgiler (örneğin, yönlendiren URL, ziyaret ettiğiniz web sayfalarımız, tarayıcı türünüz, dil ayarlarınız, işletim sisteminiz, ekran çözünürlüğünüz) İrlanda'da bulunan bir Adobe sunucusuna iletilerek burada saklanır ve analiz edilir. İlgili sonuçlar daha sonra anonim hale getirilerek bize sunulacaktır. Bu işlem sırasında kullanım verileriniz tam IP adresinizle ilişkilendirilmez. İnternet Sitemizde, Adobe'un sunduğu IP anonimleştirme işlevini etkinleştirmiş bulunuyoruz. Bu işlev, yaklaşık coğrafi konum belirleme işlemi yürütmeden önce IP adresinizin son sekizlisinin yerine sıfır ekler; ardından, veri kümesini saklamadan önce IP adresinizi genel bir IP adresiyle değiştiririz. ABD'de 345 Park Ave., San Jose, CA 95110 adresinde bulunan Adobe Systems Inc. ("Adobe Inc") firmasının verilerinize erişimi hariç tutulamaz. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.adobe.com/de/privacy.html

Sağlanan Tarayıcı Eklentisini http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html indirip yükleyerek veya buradaki masa bölümünde onaylarınızı yöneterek web analizi kullanımına verdiğiniz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu durumda devre dışı bırakma işlemi için bir tanımlama bilgisi yerleştirilecektir. Eklentiyi yüklediğiniz tarayıcıyı kullanmaya devam ettikçe ve devre dışı bırakma işlemine yönelik Tanımlama Bilgisini silmediğiniz sürece her iki seçenek de web analizinin uygulanmasını engeller.

İletişim formlarının kullanımı

İnternet Sitemizde bulunan iletişim formları aracılığıyla doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Özellikle bize aşağıdaki bilgileri sağlayabilirsiniz:

 • Ad, soyadı, cinsiyet ve unvan

 • İletişim verileri (ör. E-Posta adresi, telefon numarası)

 • Mesaj

 • Mesleki Nitelik

İletişim formları aracılığıyla sağladığınız bilgileri yalnızca özel isteğinizin işlenmesi için işleriz. İsteğinizin işlenmesi veya takibine yönelik ihtiyaç ortadan kalktığında bu bilgileri sileriz.

Bültenimize abonelik

İnternet Sitemizde haber bültenimizi almak için abone olabilirsiniz. Önceden verdiğiniz onaya bağlı olarak, belirttiğiniz e-posta adresini size haber bültenini sağlamak için toplayıp kullanırız (Mad. 6 (1) (a) Genel Veri Koruma Yönetmeliği).

Kişiselleştirilmiş bir haber bülteni almak isterseniz gönüllü olarak bize aşağıdaki ek bilgileri sağlayabilirsiniz: 

 • Adı ve soyadı

 • Başlık

Bültenimize abonelik için çift kabul prosedürü olarak adlandırılan bir prosedürü kullanıyoruz. İnternet Sitemizdeki haber bültenine abone olduktan sonra, belirtilen e-posta adresine onayınızı isteyen bir mesaj göndereceğiz. Aboneliğinizi onaylamadığınız takdirde aboneliğiniz otomatik olarak silinecektir. Kişisel verilerinizin suiistimalini önlemek amacıyla, abone olurken kullandığınız IP adresini, abonelik ve doğrulama saatinizi, aboneliğinizle ilgili olarak size gönderdiğimiz mesajları ve aboneliğinizin ve onayınızın yazılı ifadesini saklayarak aboneliğinizi ve onayınızı kaydederiz.

Haber bültenimizi almak için verdiğiniz onayı, ileride yürürlüğe girecek şekilde istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu durumda haber bültenimizi almakla bağlantılı kişisel verilerinizi de sileceğiz. Aboneliğinizi iptal etmek istediğinizi beyan etmek için tüm haber bültenlerinde yer alan ilgili bağlantıyı kullanabilir veya aşağıda belirtilen kişilere başvurabilirsiniz.

İnternet Sitemizde bulunan harici hizmetler veya içerik

İnternet Sitemizde üçüncü taraf hizmetleri ve/veya içeriği bulunmaktadır. Söz konusu üçüncü taraf hizmetlerini kullandığınızda veya üçüncü taraf içeriği görüntülendiğinde, teknik nedenlerden dolayı sizinle ilgili sağlayıcı arasında iletişim verileri alınıp verilir. 

İlgili hizmet veya içerik sağlayıcısı, kişisel verilerinizi kendi ek amaçları doğrultusunda da işleyebilir. Bildiğimiz kadarıyla, kişisel verileri kendi amaçları doğrultusunda işleyen hizmet ve içerik sağlayıcılarına uyguladığımız yapılandırma sayesinde, bu sağlayıcıların hizmetlerini veya içeriklerini İnternet Sitemizde sunmaktan başka bir amaç taşıyan tüm iletişimleri engellenmektedir ya da iletişim yalnızca ilgili hizmeti kullanmayı aktif şekilde kabul ettiğinizde gerçekleşir. Ancak üçüncü taraflarca toplanan ve işlenen kişisel veriler üzerinde kontrol sahibi olmadığımızdan dolayı, kişisel verilerinizin bu şekilde işlenmesinin kapsamı ve amacı konusunda bağlayıcı nitelik taşıyan bilgiler sunamıyoruz.

Kişisel verilerinizin bu şekilde işlenmesinin kapsamı ve amacı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen hizmetlerini ve/veya içeriğini dahil ettiğimiz ve bu bağlamda kişisel verilerinizin korunmasından sorumlu olan sağlayıcıların gizlilik bildirimlerine başvurun:

Kişisel verilerin görevlendirme kapsamında işlenmek üzere aktarılması

Kişisel verilerinizin işlenmesi için bir dereceye kadar sözleşmeli hizmet sağlayıcılardan yararlanırız. Söz konusu sözleşmeli hizmet sağlayıcılar özenle seçilir ve tarafımızdan düzenli olarak izlenir. İlgili veri işleyici sözleşmelerine dayanarak, kişisel verileri yalnızca talimatımız doğrultusunda ve kesinlikle direktiflerimize uygun olarak işleyeceklerdir. 

Kişisel verilerin AB/AEA dışında işlenmesi

Kişisel verileriniz, kısmen, Avrupa Birliği ("AB") ve Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışındaki ülkelerde de işlenecek olup bu ülkeler verilerin korunması bakımından Avrupa ülkelerinden daha düşük bir seviyede olabilir. Bu tür durumlarda, ör. sözleşmeli iş ortaklarımızla belirli anlaşmalar yaparak (talep üzerine bir nüshası sunulabilir) kişisel verileriniz için yeterli seviyede koruma sağlarız veya söz konusu işleme faaliyeti için açık onayınızı isteriz. 

Haklarınızla ilgili bilgiler

Yürürlükteki veri gizliliği yasaları uyarınca, genel olarak aşağıdaki haklardan yararlanabilirsiniz:

 • Tarafımızdan saklanan kişisel verileriniz hakkında bilgi alma hakkı; 

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya kısıtlanmış olarak işlenmesini talep etme hakkı; 

 • Menfaatlerinizin, haklarınızın ve özgürlüğünüzün üzerinde yer alan zorunlu ve mazeretli nedenler bulunduğuna dair kanıt gösteremediğimiz sürece veya söz konusu işleme faaliyeti yasal hak taleplerinin öne sürülmesi, ifa edilmesi veya savunulması amacıyla gerçekleştirilmedikçe, kendi meşru menfaatimiz ya da kamu menfaati doğrultusunda veya profil çıkarma nedeniyle yürütülen bir işleme faaliyetine itiraz etme hakkı; 

 • Veri taşıma hakkı; 

 • Bir veri koruma makamına şikayette bulunma hakkı; 

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı ileride yürürlüğe girmek üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kişisel verilerin onayınıza dayalı olarak işlenmesini açıklayan yukarıdaki bölümlere bakın.

Haklarınızı kullanmak istediğinizde talebinizi aşağıda belirtilen kişiye iletebilirsiniz.

İletişim

Veri gizliliği ile ilgili sorularınız için lütfen Veri Koruma Sorumlumuz Natasha Wright'a (natasha.wright@bayer.com, 27 Wrench Road, Isando, 1601) e-posta gönderin veya şirket veri koruma sorumlumuz ile aşağıdaki adresten iletişime geçin:

Grup Veri Koruma Sorumlusu

Bayer AG

51368 Leverkusen

Gizlilik Bildiriminde Değişiklik Yapılması

Gizlilik Bildirimimizi muhtelif zamanlarda güncelleyebiliriz. Gizlilik Bildirimimize yönelik güncellemeler İnternet Sitemizde yayınlanacaktır. Tüm değişiklikler İnternet Sitemizde yayınlandığında yürürlüğe girer. Bu nedenle, olası güncellemelerden haberdar olmak için siteyi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

 

Son güncelleme: 17.09.2020.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.