Genel Kullanım Koşulları

Bu İnternet sitesine erişim ve sitenin kullanımı aşağıdaki koşullara tabidir. Lütfen bu koşulları kabul etmediğiniz sürece bu İnternet sitesini kullanmayın. Bu İnternet sitesi Bayer (Pty) Ltd (bundan sonra BAYER olarak anılacaktır) tarafından geliştirilmiş olup BAYER tarafından yönetilmektedir. Bu İnternet sitesini sonlandırma, İnternet sitesi ve/veya bu Kullanım Koşulları ve/veya Satış Hüküm ve Koşullarımız üzerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Bu değişiklikleri kendi takdirimize bağlı olarak ve önceden duyuruda bulunmadan yapabileceğimizi unutmayınız. Bu nedenle, bu İnternet sitesini bir sonraki ziyaretinizde, koşulları tekrar görüntülemenizi ve yapılmış olabilecek değişiklikleri veya düzeltmeleri not etmenizi rica ediyoruz.

Kullanım ve Faydalanma Hakkının Teslimi

Bu İnternet sitesinde yayınlanan tüm detaylar, belgeler ve resimlerin mülkiyeti tamamen BAYER'e aittir. Tüm nüshalarda ilgili telif hakkı notunun gösterilmesi, söz konusu detayların sadece kişisel amaçlarla kullanılması, bunlardan ticari amaçlarla istifade edilmemesi, detayların hiçbir şekilde değiştirilmemesi ve İnternet sitesinden alınan tüm görsellerin sadece beraberinde sunulan metinle birlikte kullanılması şartıyla, bunların kullanılmasına izin verilir.

Ticari Markalar ve Telif Hakkı

Bu İnternet sitesindeki tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe veya herhangi bir şekilde üçüncü taraflara ait haklar olarak algılanabilir olmadıkça Bayer'in mülkiyetindedir. Bu ticari markaların veya diğer materyallerin izinsiz kullanımı açıkça yasaklanmış olup telif hakkı, ticari markalar yasası veya diğer sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelir.

Sınırlı Sorumluluk

Bayer AG, bu İnternet sitesinde sunulan detaylı bilgileri, kendi bilgisi ve inancı doğrultusunda, profesyonelliğin gerektirdiği özenle şirket içindeki ve dışındaki kaynaklardan derlemiştir. Bu bilgi dağarcığını sürekli olarak genişletmeye ve güncellemeye çalışıyoruz. Bu İnternet sitesindeki bilgiler sadece BAYER ile ürün ve hizmetlerini tanıtmaya yöneliktir. Bununla birlikte, bu İnternet sitesindeki bilgilerin eksiksizliği veya doğruluğu açıkça veya zımnen beyan edilmez veya buna ilişkin hiçbir garanti verilmez. Özellikle, bu bilgilerin güncelliklerini yitirebileceklerinin farkında olmanızı rica ederiz. Bu nedenle, bu İnternet sitesinden edindiğiniz bilgileri herhangi bir biçimde kullanmadan önce kontrol etmenizi öneririz. Bu İnternet sitesinde verilen tavsiyeler, sizi, arzu edilen işlemlere ve amaçlara uygunlukları bakımından en son tavsiyelerimiz (özellikle güvenlik bilgi formlarımız ve teknik şartnamelerimiz) ve ürünlerimiz hakkında kendi kontrollerinizi yapmaktan muaf tutmaz. Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili herhangi bir tavsiye veya talimata ihtiyacınız olursa lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin. Bu İnternet sitesinin kullanıcıları, İnternet sitesine ve içeriğine erişmekle bağlantılı riskleri üstlendiklerini beyan ederler. BAYER veya bu İnternet sitesinin yazımında, üretiminde veya iletiminde yer alan üçüncü taraflar, bu İnternet sitesine erişim sağlamaktan veya sağlanamamasından ya da bu İnternet sitesinde sağlanan bilgilere göre hareket etmenizden kaynaklanan herhangi bir zarar veya yaralanma karşısında sorumlu tutulamaz.

Üçüncü Taraf Tedarikçilerin İnternet Siteleri/Bağlantılar

Bu İnternet sitesi, üçüncü taraf İnternet sitelerine yönelik bağlantılar/referanslar içerir. BAYER'in bu bağlantıları sağlaması, içeriklerini onayladığı anlamına gelmez. Aynı şekilde BAYER, söz konusu İnternet sitelerinin kullanılabilirliği veya içerikleri karşısında hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi, söz konusu içeriklerin herhangi bir biçimde kullanımından kaynaklanan zarar veya yaralanmalar karşısında da hiçbir yükümlülük kabul etmez. Diğer İnternet sitelerine yönelik bağlantılar, yalnızca İnternet sitesi kullanıcılarına kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Kullanıcılar, söz konusu İnternet sitelerine ilgili riski üstlenerek erişirler.

Tarafınızca Sağlanan Bilgiler

Bu İnternet sitesinin kullanıcısı, BAYER'e gönderdiği içerik ve sağladığı bilgilerin doğruluğunun yanı sıra söz konusu bilgilerin üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemesinden de tamamen sorumludur. Kullanıcı, sağladığı bilgilerin ana veri veya kullanım verisinin ötesine geçen kişisel bilgileri içermediği sürece, söz konusu bilgileri saklaması ve bunları istatistiksel analiz yahut başka bir belirli ticari amaç doğrultusunda kullanması için BAYER'e onay verir. Özellikle Bayer; fikirler, icatlar, taslaklar, teknikler ve bunlarda yer alan uzmanlık bilgileri dahil olmak üzere söz konusu mesajların içeriğini ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi, üretimi ve/veya pazarlanması amacıyla kullanma ve söz konusu bilgileri kopyalayıp herhangi bir kısıtlama olmaksızın üçüncü taraflara sunma hakkına sahiptir.

Uluslararası Kullanıcılar

Bu İnternet sitesi BAYER tarafından kontrol edilmekte, işletilmekte ve güncellenmektedir. Özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne atıfta bulunularak, bilhassa Sahra Altı Afrika'da kullanılmak üzere tasarlanmıştır. BAYER, bu İnternet sitesinde sunulan bilgilerin bu bölge dışındaki yerlerde de doğru olduğuna ve özellikle ürün ve hizmetlerin aynı görünümde, aynı boyutlarda veya aynı koşullarda sunulacağına dair hiçbir garanti vermez. Bu İnternet sitesine bu bölgenin dışından ulaşırsanız veya böyle bir yerden içerik indirirseniz Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçerli olan mevzuata uygun hareket etme sorumluluğunu taşıdığınızı lütfen unutmayın.

Bu İnternet sitesinde belirtilen ürünler, ülkeye bağlı olarak farklı ambalajlarda, farklı ambalaj boyutlarında veya farklı yazı ya da işaretlerle sunulabilir.

Bayer Group'un ABD'deki ticari faaliyetleri Bayer Corporation Inc. tarafından yürütülmekte olup ABD'deki müşterilerin bu kuruluşlardan birine başvurmaları rica edilir.

BAYER Ürünlerinin Satışı

Ürünlerimiz, Satış Hüküm ve Koşullarımızın güncel sürümüne uygun olarak satılmaktadır.

Giriş yapılan site: erişim hakları

Erişim haklarınızı üçüncü tarafların izinsiz kullanımından korumakla yükümlü olduğunuzu ve izniniz olmadan başkaları tarafından kullanılamamasını sağlamanız gerektiğini lütfen unutmayın.

BAYER İnternet sitesinde bulunan herhangi bir detayla ilgili olarak güvenlik ihlali gerçekleştirildiğinden haberdar olduğunuzda, izinsiz kişilerin erişim haklarınızı ele geçirdiğini öğrendiğinizde veya böyle bir erişimin mümkün hale geldiğine dair emareleri fark ettiğinizde BAYER'i derhal bilgilendirmelisiniz.

Amir Hukuk

Bu İnternet sitesi veya kullanımına ilişkin tüm yasal hak talepleri veya davalar, Güney Afrika Cumhuriyeti yasalarına tabi olarak yorumlanacak olup milletlerarası özel hukuk, 1 Temmuz 1964 Tarihli Milletlerarası Mal Satımı Hakkında Yeknesak Kanuna İlişkin Lahey Antlaşması ve 11 Nisan 1980 tarihli Birleşmiş Milletler Satım Sözleşmesi'nin hükümleri bunun dışındadır.

İleriye Dönük Beyanlar

Bu İnternet sitesi, Bayer yönetimi tarafından yapılan mevcut varsayımlara ve tahminlere dayalı ileriye dönük beyanlar içerebilir. Bilinen ve bilinmeyen çeşitli riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler; şirketin gelecekteki cari sonuçları, mali durumu, gelişimi ve performansı ile buradaki tahminler arasında önemli farklara yol açabilir. Bayer İnternet sitesinde http://www.bayer.com adresinde bulunan, Bayer'in kamuya açık raporlarında açıklanan faktörler bunlara dahildir. Şirket, ileriye dönük bu beyanları güncelleme veya gelecekte meydana gelecek olaylara veya gelişmelere uyarlama konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Satın Alma/Teslimat: bir anlaşmanın sonuçlandırılması

Satış Hüküm ve Koşullarımız, BAYER ile yapılan tüm sözleşmeler için geçerlidir. Ayrıca, sözleşme taraflarından birinin siparişinde kendi hüküm ve koşullarına atıfta bulunması halinde de geçerlidirler. Bize bir sipariş gönderdiğinizde, aynı zamanda BAYER'in İnternet sitesinde belirtilen diğer tüm koşulları da kabul etmiş olursunuz.

BAYER tarafından İnternet sitesinde sağlanan sipariş formlarını kullanarak bir sipariş gönderdiğinizde, bu işlem, bir anlaşma sonuçlandırılana kadar BAYER'e yönelik bir satın alma teklifi sayılır. Anlaşma, BAYER size siparişe ilişkin yazılı onay gönderene kadar sonuçlanmış olmaz.

Bir siparişe ilişkin onayımız müşterinin siparişte belirttiği bilgilerden farklı olduğu takdirde, müşteri ilgili bilgileri derhal yazılı olarak düzeltmelidir. Aksi takdirde anlaşma, onayda belirtilen koşullar altında yürürlüğe girer.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.