O Nas

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

W firmie Bayer każda inwestycja w innowacje jest inwestycją w zrównoważony rozwój. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie warzywnictwa staramy się znaleźć lepsze sposoby na ulepszenie produkcji zrównoważonej. Naszym celem jest przynoszenie korzyści naszym klientom i społeczeństwu poprzez wspieranie zrównoważonych praktyk rolniczych i sprostanie wyzwaniom związanych ze zmianą klimatu, utratą różnorodności biologicznej, ograniczeniami zasobów i bezpieczeństwem żywności. 

30-30-100

Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, podjęliśmy poważne zobowiązania, aby sprostać najważniejszym wyzwaniom naszych czasów. Pracując w ścisłej współpracy z producentami, zobowiązujemy się do:

  • Zmniejszenia do 2030 r emisji gazów cieplarnianych z pól (GHG) o 30 % w najbardziej emitujących uprawach, które obsługujemy.
  • Zmniejszenia do 2030 r negatywnego wpływu środków ochrony roślin na środowisko o 30%
  • Wzmocnienia pozycji 100 milionów lokalnych rolników w regionach rozwijających się poprzez poprawę dostępu do wiedzy rolniczej, produktów, usług i partnerskiej współpracy.

Nasz długofalowy sukces polega na zapewnieniu rolnikom narzędzi i rozwiązań potrzebnych do uprawy większej ilości żywności, przy jednoczesnym dalszym wdrażaniu zrównoważonych praktyk, które mają mniejszy, negatywny wpływ na środowisko. Tworzymy wydajniejsze odmiany, które zmniejszają straty i marnotrawstwo żywności. Dostarczamy nowe rozwiązania cyfrowe zwiększające precyzję. Vegetables by Bayer wraz z naszymi markami Seminis i De Ruiter aktywnie przyczyniają się do realizacji tych zobowiązań w ramach naszej oferty i działalności operacyjnej.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.