Centrum Wiedzy

Przewodnik po kodach odporności na choroby

DEFINICJE

(STWORZONE PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ FEDERACJĘ NASIENNĄ)

Podatność jest niezdolnością odmiany roślin do ograniczania wzrostu lub rozwoju określonego szkodnika.

Odporność jest zdolnością odmiany rośliny do ograniczania wzrostu lub rozwoju określonego szkodnika i szkód, które on powoduje w porównaniu z podatnymi odmianami roślin przy podobnych warunkach środowiskowych i presji szkodników.

Odmiany odporne mogą wykazywać pewne objawy choroby lub uszkodzenia pod silną presją szkodników. Określono dwa poziomy odporności.

  • Wysoka odporność (HR): charakteryzuje odmiany roślin, które w znacznym stopniu ograniczają wzrost lub rozwój określonego szkodnika pod normalną presją szkodników w porównaniu z odmianami podatnymi. Odmiany te mogą jednak wykazywać pewne objawy choroby lub uszkodzeń pod silną presją szkodników.
  • Średnia odporność (IR): charakteryzuje odmiany roślin, które ograniczają wzrost lub rozwój określonego szkodnika, ale mogą wykazywać większy zakres objawów lub uszkodzeń w porównaniu do odmian o wysokiej odporności. Odmiany roślin o średniej odporności nadal wykazują mniej poważne objawy lub uszkodzenia niż podatne odmiany roślin uprawiane w podobnych warunkach środowiskowych lub pod presją szkodników.

Kody odporności oparte są na Oznaczeniach Patogenów Międzynarodowej Federacji Nasiennej.

Kody odporności są w porządku alfabetycznym w grupach patogenów w następującej kolejności: Wirusy / Bakterie / Grzyby / Nicienie / Owady.

Firma Bayer przestrzega powszechnie stosowanych zasad nazewnictwa szczepów i wytycznych ISF. Ze względu na pewne różnice w nazewnictwie szczepów, zastosowanie ma nomenklatura powszechnie używana w regionie.

Na przykład:

  • Fusarium:   Fol:0,1,2 (EU)  = Fol:1,2,3 (US)   jest tożsame z Fol:0-2 (EU) = Fol:1-3 (US)
  • Verticillium:   Va:0/Vd:0 (EU)  =  Va:1/Vd:1 (US)

Aby uzyskać więcej informacji na temat definicji oporności, odwiedź stronę Międzynarodowej Federacji Nasiennej.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.