Wirus ToBRFV i rola podkładki

Pewność na każdym poziomie – podkładki charakteryzujące się wytrzymałością i wigorem  zapewniają wysoką wydajność

 

Podkładki pomidorów są podstawą zapewnienia wysokiego plonu. Dobrze wykształcony system korzeniowy zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości wody i składników odżywczych, zwłaszcza w trudnych warunkach. Mocna, wytrzymała podkładka i silny system korzeniowy mogą wspierać rozwój roślin, co pomoże zminimalizować nasilenie objawów zakażenia w ciągu całego sezonu.

Wciąż kontynuujemy badania nad rolą podkładek w przenoszeniu wirusa ToBRFV i zachowywaniu się odporności w uprawie w podłożu  i glebie. Pracujemy nad wprowadzeniem nowych odmian podkładek o wysokiej odporności na wirus ToBRFV, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wydajności upraw, jakiego oczekują producenci.

 

Pobieranie wirusa ToBRFV przez korzenie

 

Do infekcji wirusem dochodzi poprzez zakażenie spowodowane urazem mechanicznym, np. podczas prac pielęgnacyjnych, gdy pracownicy dotykają wierzchołka rośliny. Wirus szybko przedostaje się do wierzchołka rośliny, który jest jej najintensywniej rosnącą częścią, jak i do korzeni poprzez floem.

W niektórych przypadkach może też dojść do zakażenia wirusem ToBRFV poprzez wodę i (lub) podłoże. Firma Bayer przeprowadziła doświadczenie w niezależnym instytucie, aby sprawdzić łatwość infekcji po przez system korzeniowy.

W przeprowadzonym badaniu młode rośliny hodowano do momentu przerośnięcia korzeni przez kostki z wełny mineralnej. Korzenie następnie niszczono i zakażano roztworem zawierający wirus ToBRFV. Po sześciu tygodniach korzenie i części nadziemne roślin badano na obecność wirusa ToBRFV.

Wyniki pokazały, że korzenie w środku kostki  z wełny mineralnej, a nie korzenie, które zostały początkowo zakażone, wykazywały bardzo niskie stężenie wirusem  ToBRFV. Wartości PCR wynosiły około 32, co wskazywało na obecność cząstek wirusa. Pod względem znaczenia biologicznego nie były wystarczające by zidentyfikować w roślinie rzeczywiste zakażenie wirusem ToBRFV. W liściach  nie wykryto wirusa, co wskazuje, że wirus ToBRFV nie został przeniesiony z korzeni do odmiany szlachetnej. Wynik ten jest zgodny z wynikami innych badań i sugeruje niewielkie lub brak pobierania wirusa poprzez korzenie*.

*Ct oznacza czas cyklu. Jest to liczba namnożeń określonej części RNA wirusa potrzebna do jego wykrycia.
Wartość Ct poniżej 32 wskazuje na obecność wirusa. Wartość Ct powyżej 32 wskazuje, że wirusa już nie ma.

 

Wpływ podkładki na odmianę szlachetną i poziom wirusa ToBRFV

 

Niewiele jest informacji na temat wirusa ToBRFV występującego w korzeniach pomidorów. Wpływ podkładki na odmianę szlachetną i obecność wirusa ToBRFV nie został szczegółowo zbadany, dlatego Vegetables by Bayer przeprowadziła również takie badanie w warunkach szklarniowych w Holandii.

Przebieg doświadczenia: Odmianę odporną i podatną zaszczepiono na podkładce zarówno podatnej i odpornej. Odmianę szlachetną zaszczepiono najpierw wirusem mozaiki pepino, a tydzień później wirusem ToBRFV. 

Dwanaście dni po zaszczepieniu zmierzono stężenie wirusa ToBRFV w odmianie szlachetnej. Podatna odmiana wykazywała podobne stężenie wirusa ToBRFV niezależnie od tego, czy była szczepiona na podkładce podatnej czy odpornej. Stężenie wirusa w odmianie szlachetnej było już wysokie, a wkrótce potem widoczne były pierwsze objawy. Odporne odmiany dłużej opierały się wirusowi ToBRFV i nie stwierdzono żadnego wpływu podkładki odpornej czy podatnej na odmianę szlachetną. 

Po 35-40 dniach odmiany podatne wykazywały poważne objawy na liściach i owocach, a odmiany odporne  wykazały niewielkie objawy po 50 dniach. Doświadczenie zakończono po 3,5 miesiąca, w wynikach końcowych nie wykazano prawie żadnych objawów na liściach i żadnych objawów na owocach u odmian odpornych, niezależnie od tego, czy szczepiono je na podkładce wrażliwej czy odpornej. 

Doświadczenie przeprowadzone było wczesną wiosną w Holandii, kiedy warunki świetlne były słabe, co stanowiło trudny okres w roku dla uprawy pomidorów. W związku z tym potrzebne jest wykonanie większej ilości doświadczeń i badań, aby uzupełnić naszą wiedzę i w rezultacie dostarczać więcej informacji producentom.

Wyniki tego badania nie przeczą jednak korzyściom wynikających ze stosowania mocnych podkładek jako podstawy dobrej produkcji. Mocna podkładka zapewnia korzyści w całym cyklu wegetacyjnym. Wytrzymała podkładka o silnym wigorze i dobrze rozwinięty  system korzeniowy mogą sprzyjać lepszemu rozwojowi roślin, co może prowadzić do mniej dotkliwych objawów związanych z infekcją ToBRFV. Wielu producentów wybiera mocne, wytrzymałe podkładki. Nowa, ale słabsza podkładka jest postrzegana jako większe ryzyko dla uzyskania wysokiej wydajności. Nawet jeśli podkładka nie jest odporna na wirusa ToBRFV, siła i wytrzymałość podkładki stanowi bezpieczną podstawę dla najlepszej produkcji.

Odniesienie: * A Novel Platform for Root Protection Applies New Root-Coating Technologies to Mitigate Soil-Borne Tomato Brown Rugose Fruit Virus Disease Eyal Klein 1, Elisheva Smith 1,2, Chen Klap 2,3, Elena Bakelman 2, Arie Ophir 2, Aviad Sela 3,4, Elena Poverenov 4, Dmitry Rein 5, Yachin Cohen 5, Dan Eliahu 6, Shai Shahal 6, Guy Mechrez 4, Karthik Ananth Mani 4, Pulikanti Guruprasad Reddy 7, Abraham J. Domb 7, Nadav Pass 1 and Aviv Dombrovsky 2,* 35 = Dombrovsky, A.; Mor, N.; Gantz, S.; Lachman, O.; Smith, E.

Bądź na bieżąco z informacjami o wirusie ToBRFV

Potrzebujesz więcej informacji?

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.