Centrum Wiedzy

Przewodniki po chorobach roślin

Przewodniki po chorobach roślin firmy Seminis zawierają opisy i ilustracje najczęściej spotykanych chorób i zaburzeń występujących u różnych gatunków roślin na całym świecie. Każdej chorobie i zaburzeniu towarzyszy powszechnie używana nazwa, informacje na temat przyczyn, miejsc występowania, objawów i warunków niezbędnych do rozwoju, jak również środków je zwalczających. Można podzielić je na:

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.