#1 TATEMARU MUCHOO NEWS

TATEMARU MUCHOO TO NOWA ODMIANA W SEGMENCIE POMIDORÓW MALINOWYCH W PORTFOLIO DE RUITER.

Tatemaru Muchoo
Przełamuje bariery hodowli odmian pomidora malinowego

Tatemaru Muchoo jest odpowiedzią dla producentów poszukujących bardzo dobrego smaku pomidora malinowego, doskonałej jakości owoców oraz wysokiego potencjału plonotwórczego.

Krótki opis Tatemaru Muchoo

Charakterystyka Tatemaru Muchoo

 
 • Odporność: HR:ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
 • IR:On
 • Wysoki potencjał plonotw.rczy (zał. 1)
 • Bardzo dobry smak potwierdzony w testach konsumenckich
 • (zał. 2) i wysoki ÅãBRIX
 • Bardzo dobra trwałość pozbiorcza (zał. 3)
 • Stabilna wielkość owoc.w przez cały sezon (zał. 4)
 • Atrakcyjna szypułka
 • Brak ż.łtej plamy
 • Mała wrażliwość na suchą zgniliznę wierzchołkową
 • AFW 190-220 g
 
 • Odmiana o silnym wigorze i otwartym pokroju
 • Wegetatywny charakter wzrostu
 • Dobre wiązanie owoc.w, nawet przy deficycie światła
 • Szybki rozw.j kolejnych gron
 • Uprawa w nowoczesnych, wysokich obiektach
 • Uprawa standardowa oraz doświetlana
 • Odporność na mączniaka prawdziwego

Termin sadzenia – szczepienie

Przy wczesnych nasadzeniach często mamy do czynienia z okresami dużego deficytu światła, co utrudnia sterowanie roślinami w stronę rozwoju generatywnego. Warto zastanowić się nad optymalnym termin sadzenia odmiany, dopasowując go do cech obiekt.w szklarniowych jakimi dysponujemy. Jeśli nie będziemy w stanie zachować r.wnowagi i nie opanujemy wegetatywnego wzrostu to nie wykorzystamy potencjału Tatemaru Muchoo i nie będziemy mieli korzyści jakie daje wczesne sadzenie. Z obserwacji widzimy, że optymalny termin sadzenia w naszych warunkach to okres od 10 do 20 stycznia. Zalecamy szczepienie na podkładce Equifort bądź Maxifort, szczepienie na silniejszych podkładkach jeszcze bardziej zwiększy wigor tej odmiany. Odmiana Tatemaru Muchoo, przy p.źniejszych nasadzeniach, może być uprawiana z powodzeniem bez szczepienia.

Zagęszczenie i prowadzenie roślin

Zalecana gęstość sadzenia to 2,5 sztuki/m. do maksymalnie 2,8 sztuki/m..

Odmianę Tatemaru Muchoo zalecamy sadzić na, otwory w matach uprawowych w fazie w pełni zakwitniętego pierwszego grona. Dłuższa uprawa w ograniczonej ilości podłoża w kostce uprawowej obok otwor.w umożliwia lepsze zapanowanie nad r.wnowagą wzrostu roślin. Poprzez umiejętne sterowanie nawadnianiem i wykorzystaniem stresu wodnego roślin wymuszamy rozw.j generatywny.

Przy prowadzeniu roślin (ze względu na szybki wzrost) bardzo ważna jest systematyczna obr.bka, czyli cotygodniowe okręcanie (klipsowanie) roślin przy sznurku, usuwanie pęd.w bocznych i regularne usuwanie dolnych liści. Ze względu na wielkość liścia, jego powierzchnię blaszki, cały sezon utrzymujemy mniejszą ilość liści niż w przypadku innych odmian malinowych. Nie cieniujemy w liściach dojrzewających gron, nie jest to zupełnie potrzebne, bo odmiana jest odporna na ż.łte przebarwienia. Regularnie co tydzień usuwamy 3 (maks. 4) liście tak, aby odkryte były zupełnie 3 grona (dojrzewające i dwa grona nad dojrzewającym). Pozostawienie większej liczby liści utrudnia sterowanie uprawą, zwiększa ryzyko szarej pleśni oraz negatywnie wpływa na jakość owoc.w.

Ze względu na długość roślin i szybkość wzrostu zaleca się zwiększenie ilości sznurka na haczykach o około 1 metr.

Dobrym zabiegiem zalecanym szczeg.lnie, kiedy nie możemy opanować zbyt wegetatywnego wzrostu jest usuwanie młodego listka w wierzchołku rośliny. Aby zabieg był skuteczny musi on być regularny i trwać 3-5 tygodni, aby roślina odpowiednio zareagowała, zmieniając charakter wzrostu.

Jeśli nie usuwaliśmy młodych listk.w w wierzchołku, przy wegetatywnych, mocnych roślinach do 6-7 grona trzeba przerywać liście pomiędzy gronami, aby doświetlić niższe partie roślin i poprawić warunki klimatyczne w szklarni ograniczając masę liści w łanie. Zalecamy, aby liście obcinać za pomocą ostrych nożyk.w (częsta dezynfekcja) zwracając uwagę, by pozostawiać jak najmniejsze rany. W trakcje zabiegu dbamy o odpowiedni klimat w szklarni, odprowadzenie wilgoci, co zapewni szybkie wysychanie ran.
W ten spos.b obniżamy zagrożenie szarą pleśnią łodygową.

Przy dużym deficycie światła i niedostosowaniu do tego przebiegu temperatury rośliny mogą tworzyć długie nasady pierwszych 5-6 gron. Rozwiązaniem może być zastosowanie dłuższych łuczk.w, bądź odpowiednio zawiązanych na gronie gumek. Dodatkowo, aby zabezpieczyć wydłużone grona można prowadzić rośliny nieco pod kątem, pochylone w kierunku opuszczania. Takie ułożenie roślin ograniczy załamywanie się gron, a dodatkowo będzie nieco ograniczało wzrost wegetatywny roślin.

Nie ma konieczności cieniowania. Dodatkowo zaobserwowano, że bardzo wczesne zacieniowanie dachu (początek maja) znacznie spowolniło rośliny i utrudniło sterowanie klimatem i nawadnianiem. W przypadku odmiany Tatemaru można stosować w okresie od początku czerwca do końca lipca farby, kt.re mniej cieniują, a więcej rozpraszają światło (dyfuzyjne). Rozproszone światło zostanie lepiej wykorzystane przez łan roślin.

Strategia aktywnego klimatu

Ze względu na silny charakter wzrostu i tendencji do wegetatywności zalecane jest stosowanie silnych bodźc.w do rozwoju generatywnego – dużej r.żnicy temperatur między dniem i nocą (DiF) na poziomie minimum 7-8oC. Częścią tej strategii są szczyty temperaturowe w dzień nawet przy pochmurnym dniu. 2-3 godziny szczytu temperaturowego do 24oC, a następnie szybki spadek do temperatury przednocnej na poziomie 14-13oC. Należy obniżać temperaturę w tempie minimum 5ÅãC/h, aby wpłynąć na wzrost i rozw.j roślin.

Należy jednak pamiętać, by dostosować temperaturę średniodobową do ilości światła. Przegrzanie roślin wpłynie na długość łodyg oraz długość nasad gron. Zaleca się wolne podnoszenie temperatury z okresu nocnego do dziennego, ale przy ustawieniu minimalnej temperatury rur grzewczych (dolne ogrzewanie) na poziomie 45oC oraz wietrzenia szklarni na linii ogrzewania. Dzięki takim ustawieniom mamy pewność, że rośliny będą aktywne, nie przegrzejemy ich i szybko odprowadzimy wilgotność przez co minimalizujemy ryzyko szarej pleśni.

STYCZEŃ / LUTY - PODSTAWOWY PRZEBIEG TEMPERATUR DLA TATEMARU MUCHOO

Strategia nawadniania

Zużycie wody przez odmianę Tatemaru Muchoo jest na poziomie odmiany Tomimaru Muchoo. Jedynie na początku, w czasie słonecznych dni i przy intensywnym wzroście młodych roślin zaobserwowano większe zapotrzebowanie na wodę. Zwracamy jednak uwagę na koniec dnia. Odmiana ta reagowała korzystnie na wcześniejsze kończenie podlewania i większą r.żnicę w wilgotności maty między dniem a nocą. Tatemaru nie lubi zbyt p.źnego kończenia nawadniania i długo utrzymującej się wysokiej wilgotności w macie. Dlatego zaleca się kończenie podlewania 3,5 godziny przed zachodem słońca. Przy dużym spadku wilgotności można zastosować cykl nocny. Jest to korzystniejsze dla odmiany niż zbyt obfite podlewanie na koniec dnia. W okresie intensywnego wzrostu i owocowania przy zachowaniu strategii szybszego kończenia i suchszej nocy, co jest korzystne dla tej odmiany, można zacząć wcześniej podlewanie rano o 20 do 30 minut przed takimi odmianami jak np. Tomimaru Mucho. 

Prosimy jednak sterować nawadnianiem w oparciu o pomiary wilgotności maty w ciągu doby, a powyższe zalecenia traktować jako podpowiedź, kt.ra musi być sprawdzona w uprawie na konkretnym obiekcie szklarniowym.

Nawożenie

Nawożenie standardowe jak dla odmian malinowych oparte o częste analizy i na bieżąco korygowane. Zwracamy uwagę na poziom wapnia i magnezu na standardowych poziomach dla odmian malinowych. Można kierować się og.lnymi zaleceniami jak dla odmiany Tomimaru Muchoo, ale zwracamy uwagę na poziom potasu w wykonywanych analizach. W przypadku spadku poziomu jak najszybciej korygujemy nawożenie potasem. W niekt.rych okresach konsumpcja tego pierwiastka była o 12-15% większa niż przy odmianie Tomimaru Muchoo.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.