Wczesne wykrycie i śledzenie miejsc występowania wirusa ToBRFV

Wczesne wykrycie i śledzenie miejsc występowania wirusa ToBRFV

„Trzeba być przygotowanym i zrozumieć infekcję wirusem, aby skutecznie ograniczyć jej rozprzestrzenianie lub zapobiec potencjalnej epidemii.” Harmen Hummelen; Field Quality Lead

Wirus brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) jest obecnie tak szeroko rozpowszechniony, że z dużym prawdopodobieństwem ostatecznie dotrze do wszystkich miejsc produkcji pomidorów na świecie. Jak mówią niektórzy, nie jest to kwestia „czy”, ale „kiedy”. Dlatego trzeba być przygotowanym i zrozumieć infekcję wirusem, aby skutecznie ograniczyć jej rozprzestrzenianie lub zapobiec potencjalnej epidemii.

Infekcja ToBRFV może mieć duży wpływ na jakość owoców i plon. Z pewnością będziesz pamiętać, kiedy po raz pierwszy zobaczysz objawy wirusa. Mamy nadzieję, że wirus zostanie wykryty niezwłocznie po zainfekowaniu roślin. W tym artykule przedstawimy kilka wskazówek i sugestii dotyczących wczesnego wykrywania.

Rozpoznawanie w szklarni

Początek infekcji nie jest łatwy do rozpoznania, głównie dlatego, że jest to nowy wirus i w większości nie mieliśmy z nim wcześniej styczności. Istnieje kilka ogólnych wskazówek ułatwiających wczesne wykrycie i rozpoznanie ToBRFV, a najcenniejszym narzędziem jest dobry pracownik, który potrafi „czytać” rośliny.

Dobry pracownik lub producent najprawdopodobniej zobaczy te rośliny, które nie są „normalne” dla danej odmiany lub pory roku (na przykład te, które mają nieco inny kolor lub kształt). Objawy te mogą nie być bezpośrednio powiązane z ToBRFV, ponieważ często mogą wyglądać jak niedobory składników pokarmowych lub inne czynniki stresowe.

Jednym z objawów może być nieco krótsza roślina bez wyraźnego powodu. Rośliny te, lub rośliny sąsiadujące mogą mieć owoce, które nie dojrzewają w normalny sposób. Niektóre owoce, szczególnie w górnej partii roślin, dojrzewają później lub dojrzewanie jest nierównomierne, a na owocach mogą wystąpić plamy. A może wierzchołek rośliny ma nieco jaśniejszym zielony kolor? Są to wszystkie objawy, które mogą być spowodowane wieloma czynnikami, ale mogą również wskazywać na infekcję wirusem ToBRFV.

W niektórych przypadkach wirus nie powoduje żadnych objawów na roślinach, a symptomy pojawiają się jedynie na owocach. Dzieje się to szczególnie w przypadku starszych upraw, gdzie nie widać prawie żadnych objawów, ale wirus jest obecny. Zwiększa to ryzyko przeoczenia infekcji w następnym cyklu uprawowym.

Dlatego jeśli pojawią się niepokojące symptomy warto przyjrzeć się dokładniej roślinom. Ostatnim krokiem w celu ustalenia infekcji wirusem ToBRFV jest przeprowadzenie testu diagnostycznego.

Wirus brunatnej wyboistości owoców pomidora | Cornell Vegetables: Tomato brown rugose fruit virus | Cornell Vegetables

Prostą i skuteczną metodą sprawdzenia obecności ToBRFV jest pobranie prób z szypułki owocu. Leonie Hogendonk; Market Development Protected Lead

Testowanie

Badanie laboratoryjne lub szybki test może potwierdzić infekcję wirusem. W obu przypadkach musimy upewnić się, że w jednej próbce zebrano kilka części rośliny, np. szypułkę i aktywnie rosnące pędy, ponieważ wirus może nie występować we wszystkich częściach rośliny. Jeżeli pierwsza próbka nie potwierdza diagnozy należy pobrać próby z innej rośliny lub połączyć kilka roślin i powtórzyć test.  https://research.wur.nl/en/publications/detection-of-tomato-brown-rugose-fruit-virus-is-influenced-by-inf

Diagnostyka wody drenażowej jest również dobrym sposobem na wczesne wykrycie infekcji. Producenci z Belgii przetestowali wodę za pomocą analiz laboratoryjnych i w niektórych przypadkach infekcję wirusową można wykryć do 10 tygodni przed pojawieniem się widocznych objawów na roślinie.

Należy zachować ostrożność podczas wykonywania testów na początku sezonu, po wcześniejszej infekcji, ponieważ istnieje możliwość wykrycia nieaktywnego RNA wirusa z poprzedniego sezonu. Jeśli jednak liczba przypadków wirusa wzrośnie, oznacza to, że w roślinach wzrasta miano wirusa.

Wykrywanie wirusa należy zawęzić do określonego bloku lub części szklarni, a wczesne wykrycie pozwala na podjęcie dodatkowych działań i tym samym ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa w szklarni lub mnożarce.

Rysunek 1. Wirus nie jest równomiernie rozmieszczony w całej roślinie. Roślina zostaje zainfekowana, a następnie wirus przemieszcza się do korzeni. Niemal w tym samym czasie przenosi się również na młody, aktywnie rosnący wierzchołek rośliny i może upłynąć trochę czasu, zanim zainfekowana zostanie reszta rośliny.

Przemieszczanie się wirusa mozaiki tytoniu w roślinie. G. Samuel 1934:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1744-7348.1934.tb06891.x

Droga przedostania się wirusa do szklarni

Gdy zostaną wykryte pierwsze zainfekowane rośliny, pojawia się kolejne pytanie: „dlaczego infekcja rozpoczęła się właśnie w tym miejscu?”. W praktyce nie zawsze da się to wyjaśnić. Wirus jest niewidoczny i nawet przy dobrych środkach zapobiegawczych i higienie w pewnym momencie może dojść do infekcji. Miejsce, w którym znajduje się wirus, nie musi być punktem wejścia.

Wirus może zostać przeniesiony przez ludzi, materiał lub zwierzęta. Nie wiadomo, ile czasu potrzeba do zainfekowania uprawy (niezależnie od tego, co jest nosicielem wirusa) i może to być 10 minut, jeden dzień lub dłużej. Oznacza to, że wirus może najpierw pojawić się gdzieś w środku szklarni, nawet jeśli został wprowadzony gdzie indziej. Wirus potrzebuje również rośliny, która jest wystarczająco podatna, aby umożliwić wystąpienie infekcji.

Wszystkie te nieznane czynniki utrudniają śledzenie początkowego punktu wejścia. Z tego powodu bardzo ważne jest zapewnienie wysokiego poziomu higieny szklarni i upraw od samego początku i w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Śledzenie wstecz od daty infekcji

W niektórych eksperymentach objawy wirusa pojawiają się na młodych roślinach już po 10 dniach. W przypadku starszych roślin objawy mogą pojawić się po kilku miesiącach bądź nie będą widoczne do końca uprawy. Dlatego znalezienie tej pierwszej rośliny jest dużym wyzwaniem. Najprawdopodobniej pierwszą zainfekowaną rośliną jest jedna z sąsiednich roślin i zanim zobaczymy objawy, infekcja może obejmować w sumie 10-20 roślin.

Dobra obserwacja w celu jak najszybszego wykrycia wirusa oraz właściwa higiena w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa są kluczem do utrzymania jak największej liczby zdrowych roślin do końca cyklu upraw.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.