Partnerzy De Ruiter w zakładzie produkcyjnym Autry-Le Châtel

W maju drzwi zakładu produkcyjnego nasion pomidora w Autry-Le Châtel otworzono dla naszych partnerów.

17 i 18 maja mieliśmy okazję zaprezentować naszym klientom miejsce produkcji nasion Vegetables By Bayer w Autry-Le Châtel. Od ponad 40 lat tamtejsza produkcja skupia się głównie na nasionach pomidora i papryki. Jakość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa produkcji żywości w tym miejscu są doceniane na całym świecie.

W 2014 Autry-Le Châtel stało się naszym głównym centrum doświadczeń: 7,4 hektara powierzchni szklarniowej, z czego 85% przeznaczone jest dla pomidora i 15% dla papryki. Każdego roku powstają w tym miejscu nasiona dla niemalże 200 różnych odmian.

Zakład produkcyjny – Autry-Le-Châtel

Podczas wizyty, pokazaliśmy proces produkcji nasion na poszególnych etapach. Omówiliśmy rówież stosowane techniki i nowe technologie takie jak APH (Advanced Precision Horticulture Venture)- precyzyjne narzędzie stworzone przez Bayer umożliwiające pomiar i kontrolę wzrostu roślin. Platforma ta gromadzi wszelkie zebrane informacje fenotypowanie roślin, warunki uprawowe w szklarniach, pomagające monitorować i optymalizować wydajność produkcji, a tym samym maksymalizować jakość i wysokość plonu. Spotkanie to było również okazją do wspólnej dyskusji na temat obecnie panujących trendów w uprawie i tego jak wraz z naszymi partnerami możemy im sprostać.

Jakość i bezpieczeństwo
Produkcja w Autry-Le Châtel posiada ceryfikat jakości ISO9001 oraz OSHAS18001, jak również najważniejszy certyfikat GSPP (Good Seed and Plant Practices) odzaczający najwyżej klasy produkcję nasion i roślin. "Jest to gwarancja, że nasze nasiona pomidora są wolne od raka bakteryjnego pomidora wywoływanego przez bakterię Clavibacter michiganensis. Mając również na uwadze, że ToBRFV jest obecnie największym zagrożeniem, chcielibyśmy też nadmienić, iż wzmocniliśmy środki fitosanitarne GSPP zapobiegające ToBRFV"- wyjaśnia Claude Sciaccaluga, dyrektor produkcji Autry-Le-Châtel.

Clavibacter przenoszony jest przez ludzi, ale również przez insekty i ptaki. Aby zapobiec przedostawaniu się ich do szklarni, założyliśmy cienkie siatki rozłożone na jej górnej powierzchni. Również woda może być nośnikiem chorób, nawet jeśli jest to woda deszczowa zbierana z górnej części szklarni, dlatego przed użyciem poddawana jest dezynfekcji.

Ze względu na wyżej wspomniane kwestie bezpieczeństwa, nasze szklarnie są dostępne tylko dla pracowników i upoważnionych gości, a ich wejście odbywa się pod dokładną kontrolą. Dodatkowo powtarzane są stałe procedury: codzienna zmiana stroju, systematyczne mycie i dezynfekcja rąk, obowiązkowe noszenie rękawiczek i kombinezonów oraz dezynfekcja narzędzi.

Akredytacja GSPP
GSPP to międzynarodowy system akredytacji dobrych praktyk w zakresie nasion i roślin - produkcji oraz kontroli sanitarnych. System GSPP zapobiega rozprzestrzenianiu się groźnych patogenów.

Aby zdobyć akredytację GSPP zakład produkcyjny musi wdrożyć metody pracy i system zarządzania jakością adekwatny do wytycznych. Sposób wdrożenia oraz zgodność z procedurami GSPP są weryfikowane przez niezależnych audytorów.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.