Odmiany De Ruiter ze średnią odpornością na wirus ToBRFV osiągnęły bardzo dobre rezultaty

Odmiany de Ruiter ze średnią odpornością na wirus ToBRFV osiągnęły bardzo dobre rezultaty

W badaniu przeprowadzonym w ramach projektu B2B belgijskich stacji badawczych znaczącą rolę

odegrały dwie nowe odmiany marki De Ruiter™, należącej do firmy Bayer, o średniej odporności na wirus ToBRFV: pomidor mięsisty Ferreira (oznaczenie eksperymentalne DRTH2911) i pomidor koktajlowy DRTC9518. Obie odmiany pomidorów, wraz z odmianą podatną zakażono wirusem ToBRFV o wysokimi stężeniu, w dwóch testach.

W wynikach obu testów nie stwierdzono akumulacji wirusa.

To dobra wiadomość, twierdzi Jari Boerboom, przedstawiciel ds. rozwoju produktu De Ruiter™, firma Bayer.

Wyniki badań opublikowano niedawno w belgijskim czasopiśmie Proeftuinnieuws.


Badania nad wirusem

Po pięć młodych roślin z każdej odmiany zainfekowano wirusem ToBRFV o wysokim stężeniu. W doświadczeniu wykorzystano jedenastodniowe rośliny. W pierwszym teście, po dwudziestu ośmiu

dniach po zaszczepieniu, nie wykryto akumulacji wirusa ani objawów u odmian odpornych.

W przypadku odmiany podatnej zaobserwowano akumulację wirusa i poważne objawy wirusowe.

„Badanie to wskazuje, że średnia odporność na ToBRFV naszych nowych odmian wygląda obiecująco i zapewnia producentom większą niezawodność produkcji” – powiedział Jari. „Dzięki średniej odporności naszych odmian replikacja wirusa ToBRFV jest znacznie opóźniona. Wyniki testów przeprowadzonych w ramach badania wykazały, że po zastosowaniu pojedynczej inokulacji nie nastąpiła mierzalna replikacja wirusa”.

Przebieg drugiego doświadczenia

W drugim teście, po czternastu dniach od zaszczepienia, wykryto niskie stężenie wirusa w czterech z pięciu roślin. Wraz z upływem czasu w obu odmianach marki De Ruiter nastąpił spadek stężenia wirusa. Po pięćdziesięciu dniach od wysiewu i trzydziestu pięciu po zaszczepieniu wirusem ToBRFV, w roślinach odmian odpornych marki De Ruiter nie wykryto wirusa. Ponadto w drugim teście żadna z dwóch odmian De Ruiter nie wykazywała w żadnym momencie objawów wirusa. Rośliny przez cały okres charakteryzowały się dobrym wigorem i wzrostem. Nie stwierdzono różnic pomiędzy tymi roślinami a roślinami nieszczepionymi.

Jari dodaje: „Osiągnięta obecnie średnia odporność na ToBRFV stanowi solidną podstawę dla naszego portfolio. Należy jednak pamiętać, że ciągła ekspozycja na wysokie stężenia ToBRFV (np. w wysoce zakażonych szklarniach i przy złych warunkach higienicznych) może doprowadzić do replikacji wirusa i przełamywania odporności. W rezultacie wdrożenie rygorystycznych środków fitosanitarnych jest podstawą uprawy pomidorów w nadchodzących latach. W dalszym ciągu będziemy zwracać szczególną uwagę na wysoki potencjał plonotwórczy oraz przydatność agronomiczną odmian.

Obecne wyniki nowych odmian marki De Ruiter, Bayer są powodem do kontynuowania obranej ścieżki. Jari komentuje: „Wdrażamy odporność na ToBRFV w coraz większej liczbie segmentów. W nadchodzącym sezonie odporność na różnych poziomach będzie również testowana w kilku miejscach w szklarniach uprawowych. Decyzje o wprowadzeniu nowych odmian z odpornością na ToBRFV analizowane są i podejmowane przy współpracy z naszym zespołem ds. testowania i rozwoju rynku.” Marka De Ruiter firmy Bayer wykorzystuje w tym celu także nową szklarnię kwarantannową w Wageningen. „Szklarnia kwarantannowa wspiera badania odporności na ToBRFV wśród naszych najnowsych odmian i wspaniale jest widzieć, że wyniki tego projektu są zgodne z naszymi wynikami i oczekiwaniami”.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.