In aantocht: nog meer ToBRFV-resistente rassen

Het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) blijft een groot probleem voor de sector. In bepaalde delen van de wereld is een groot deel van de kassen besmet. Juist daarom doet DeRuiter® er alles aan om zo snel mogelijk ToBRFV-resistente rassen te ontwikkelen.

Jan Kamper, Market Development Area Lead Glass, zegt: “ToBRFV is een virus dat zeer besmettelijk is. Ondanks de vergaande hygiënemaatregelen die telers nemen, worden de meeste infecties nog steeds veroorzaakt door overdracht via mensen en instrumenten. Daarom is het zo belangrijk om een infectie zo vroeg mogelijk op te sporen, bijvoorbeeld door middel van bladonderzoek en door het testen van drainwater. En dan natuurlijk de juiste maatregelen nemen.”

Speedella Jan Kamper

Langere teelt met resistente rassen
Jan legt uit: “Gelukkig hebben we bij De Ruiter® meerdere sterke resistentiebronnen gevonden, die we nu inkruisen in onze rassen. Dit heeft al geresulteerd in rassen die Intermediate Resistent (IR) zijn tegen ToBRFV. Hierdoor kunnen telers hun gewas voor een langere periode telen, ook als er een infectie is. Hoe lang nog hangt af van de sterkte van het gewas en de periode waarin de aantasting optreedt. Onze ambitie is om in alle segmenten een IR-ras op de markt te brengen dat voldoet aan de hoge eisen van De Ruiter® op het gebied van smaak, productie en duurzaamheid. De verwachting is dat er meer ToBRFV-resistente rassen op de markt zullen komen.”

Meer weten? Neem contact op met uw accountmanager.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.