Grote stappen in duurzaamheid

De intensieve samenwerking tussen De Ruiter en Brazander in het De Ruiter Experience Center is al jarenlang zeer succesvol. In nauw overleg telen de twee organisaties in het De Ruiter Experience Center ruim 250 tomatenrassen en vele komkommerrassen. De Ruiter en Brazander delen de wens om dit zo duurzaam mogelijk te doen. Niet alleen vanuit een financieel perspectief – energie wordt immers steeds duurder – maar ook vanuit de wens om de impact van de teelt op het klimaat te minimaliseren.

John van der Knaap, manager De Ruiter Experience Center, vertelt: “De rolverdeling tussen De Ruiter en Brazander in het De Ruiter Experience Center is heel helder: we besluiten samen over alles wat te maken heeft met de teelt van tomaten en komkommers. Maar Brazander is zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en dus de energiestrategie. Wat niet wegneemt dat we daarover natuurlijk wel intensief overleggen!”

John van der Knaap

Energie besparen, duurzame energie gebruiken
Paul Zantman, directeur en mede-eigenaar van Brazander, legt uit: “De afgelopen maanden hebben wij verschillende energiebesparende maatregelen genomen. Daarvan had het vervangen van de Son-T lampen door ledverlichting en het aanleggen van een tweede energiedoek de meeste impact op de teelt zelf. Die keuze is genomen in overleg met alle specialisten van De Ruiter. Andere maatregelen, zoals de aansluiting op het restwarmtenet en de elektrische boiler, ligt meer bij onszelf.”

Speedella

Aardgasvrij telen
Paul: “Wij streven ernaar om aardgasvrij te telen, hoewel we voor eventuele calamiteiten nog een gasaansluiting hebben. Daarom zijn we, net als veel telers in Lansingerland, nu aangesloten op een restwarmtenet. Dat net levert warmte die overblijft vanuit de energiecentrale in Capelle aan den IJssel, de afvalverwerkingscentrale Rijnmond, via geothermische warmte en een biomassacentrale. Wij hebben dus geen WKK nodig, ook omdat wij CO2 betrekken van OCAP uit de Botlek.”

Het net ontlasten
“Daarnaast hebben we een elektrische boiler. Bij zonnig weer en harde wind kampen netbeheerders met een overschot aan groene elektriciteit. Netbeheerders betalen grote afnemers dan om stroom af te nemen. Op dat moment zetten wij de elektrische boiler aan. We krijgen dan geld toe voor de energie die we afnemen én we betalen niet voor warmte die we op dat moment niet uit het restwarmtenet hoeven te halen. Win-win dus, voor ons en voor de netbeheerders die hun stroom kwijt moeten.”

Zonne-energie
Brazander focust bewust op duurzame energiebronnen. Paul: “Er liggen hier al 400 zonnepanelen. Die gaan we de komende maanden uitbreiden met nog eens 500 panelen, boven op het waterreservoir. De zonnepanelen zijn besteld, die worden in april geleverd. Een flinke operatie, die ons nog verder brengt in duurzaam telen.”

Isoleren en afschermen
Een andere maatregel, die van invloed is op de teelt, is de installatie van een tweede energiescherm. John legt uit: “In het De Ruiter Experience Center ligt al een energiescherm aan de bovenkant van de tralie, maar nu is er een tweede geïnstalleerd aan de onderkant. Dat is een diffuus doek, zodat die in de zomer ook gebruikt kan worden om het gewas van straling af te schermen. Samen hebben die twee doeken een enorme isolatiewaarde, die een besparing op kan leveren van wel 15 tot 20%, afhankelijk van het weer.”

Van Son-T naar led
Daarnaast zijn de helft van de Son-T lampen in het De Ruiter Experience Center inmiddels vervangen door de veel zuinigere ledverlichting. Paul: “Ledlampen zijn nog relatief nieuw in de teelt van tomaten en komkommers. Elk gewas vraagt om een eigen kleurenspectrum in belichting. Son-T heeft alle kleuren in zich, maar led niet. Daarom gaan we nu eerst voor de helft over op led; in één keer alles omzetten is nog een brug te ver.”

Flexibel belichten
John legt uit: “De ledverlichting is als een dambord aangelegd, om en om met de Son-T lampen. Het doel is om uiteindelijk helemaal om te gaan naar led, maar nu kunnen we de Son-T nog aanzetten als dat nodig is voor het gewas. Hoewel dat in de komkommerteelt al niet meer gebeurd is.”

Paul besluit: “We hebben dus met elkaar weer mooie stappen gezet richting een maximaal duurzame teelt. Het De Ruiter Experience Center is een demokas, waarin we de modernste technieken van vandaag inzetten.”

Meer weten? Neem contact op met uw accountmanager.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.