Hakkında

Değişimin tohumları.

 

Sürdürülebilirliğe dair taahhüdümüz.

 

İnovatif Sebze Tohumları

Bayer’de inovasyona yapılan her yatırım, aynı zamanda sürdürülebilirliğe de yapılan bir yatırımdır. Değer zincirinin her noktasındaki üreticiler ve iş ortaklarımız ile iş birliği içinde çalışırken, inovatif çözümlerimiz ile daha sürdürülebilir mahsuller elde edebilmeye yardımcı olacak sebze tohum çeşitleri geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı, kaynak kısıtlamaları ve gıda güvenliği zorluklarını hedef alan sürdürülebilir tarım uygulamalarını ele almak ve müşterilerimiz ve toplum için değer yaratmaktır. 

 

30-30-100 oranı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri uyarınca, günümüzün en ciddi zorluklarıyla mücadele edebilmek için cesur adımlar atmaktayız. Üreticiler ile yakın iş birliği halinde şunları taahhüt ediyoruz:

  • Saha sera gazı (SSG) emisyonlarını 2030 itibarıyla en çok emisyon yayan ekim yöntemlerinde %30 oranında azaltmak.

  • 2030 itibarıyla saha dışı ekim korumasının çevresel etkisin %30 oranında azaltmak.

  • Tarım bilimi, ürünler, hizmetler ve iş birliklerine erişimi arttırarak gelişmekte olan bölgelerdeki 100 milyon küçük üreticiyi desteklemek.

Uzun vadeli başarımız, çiftçilere daha fazla ürün yetiştirmeleri için ihtiyaç duydukları araç ve çözümleri sağlamakla birlikte çevre üzerinde daha az zararlı etkisi bulunan sürdürülebilir uygulamaları devreye almakta yatmaktadır. Gıda zayiatını ve ziyanını azaltan daha verimli çeşitlerden, verimi arttıran yeni dijital çözümlere kadar, Vegetables by Bayer, Seminis ve De Ruiter markalarımız ile birlikte aktif olarak portföyümüz ve operasyonlarımız da bu taahhütlere katkıda bulunmak için çalışmaktadır.

 

Daha fazla bilgi edinmek için Ekim Bilimi sayfamızı ziyaret edin.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.