הצהרת פרטיות

אתר אינטרנט (להלן האתר) זה פותח על ידי AG באייר והוא מנוהל על ידי באייר ישראל בע"מ (להלן  ,"BAYER " "החברה"  או "אנו").

הצהרת הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת באופן שווה לכולן ולכולם. 

שימוש במידע אישי

"מידע אישי" הוא כל נתון היכול לשמש, לבדו או בשילוב עם נתונים אחרים, לזיהוי אדם.

במסמך זה אנו רוצים לספק לך מידע על האופן בו אנו משתמשים במידע אישי אודותיך כאשר אתה משתמש באתר שלנו.

כל מידע אישי (או "נתונים אישיים") שתמסור אגב השימוש, נמסר מרצונך, בהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יועבר או יוחזק במאגרי המידע שלנו או של מי מטעמנו, לרבות בחו"ל, והנך מאשר בזאת את השימוש במידע אישי והעברתו בהתאם להצהרת פרטיות זו.

אנו זקוקים ומשתמשים בנתונים האישיים שלך כדי להנגיש את הפונקציונליות של האתר ולאפשר לך להשתמש בו. כמו כן, אנו רשאים להשתמש במידע אישי לשם התאמת תכנים, מודעות ופרסומים ולמטרות נוספות בהתאם לאמור בהמשך הצהרת פרטיות זו. שימושך באתר מהווה את הסכמתך לתנאי הצהרת הפרטיות ולאיסוף, עיבוד ושיתוף מידע אישי אודותיך כמפורט להלן. 

השימוש באתר

הגישה לאתר 

כאשר תעלה את האתר שלנו במכשיר כלשהו, הדפדפן שלך יעביר מידע שיתואר להלן לשרת האתר שלנו. על פי רוב, זה נעשה מסיבות טכניות על מנת להנגיש לך את המידע המבוקש. כדי לאפשר את הגישה לאתר, נאסף ונעשה שימוש במידע, לרבות הפרטים שלהלן:

·       כתובת IP

·       תאריך ושעת הכניסה

·       הבדל אזורי זמן לשעון גריניץ (GMT)

·       תוכן הבקשה (אתר ספציפי)

·       סטטוס הגישה/קוד סטטוס HTTP

·       נפח המידע המועבר

·       האתר המבקש גישה

·       הדפדפן, הגדרות שפה, גרסת תוכנת הדפדפן מערכת ההפעלה והשטח

כדי לעמוד בדרישות הדין, לשמור על רמת אבטחה נאותה, להגן על האתר, המשתמשים בו ועבור האינטרסים הלגיטימיים שלנו, אנו רשאים ועשויים לאחסן מידע אישי למשך תקופת הזמן הנדרשת כדי למנוע, לאתר, ולהתמודד עם סיכוני אבטחת מידע וחשש לכאלה, לרבות גישה בלתי מורשית, ממשית או ניסיון לכך.

הגדרת קובצי עוגיות:

מהם קובצי עוגיות?

באתר אנו משתמשים במה שנקרא "קובצי עוגיות". קובצי עוגייות הם קובצי טקסט קטנים המאוחסנים בזיכרון של המחשב באמצעות הדפדפן שלך. הם מאחסנים מידע (כגון השפה המועדפת עליך או הגדרות אתר) שהדפדפן שלך עשוי (בהתאם לאורך החיים של קובץ העוגייה) לשדר לנו חזרה בביקור הבא שלך באתר שלנו.

באילו קובצי עוגייה אנו משתמשים?

אנו מבדילים בין שתי קטגוריות של קובצי עוגיות: (1) קובצי עוגיות תפקודיים (קובצי עוגיות נחוצים), בלעדיהם הפונקציונליות של אתר תפחת, ו-(2) קובצי עוגיות אופציונליים, המשמשים למשל לניתוח האתר, למטרות פרסומיות ומסחריות. תיאור מפורט של  קובצי עוגיות האופציונלים בהן אנו משתמשים ניתן למצוא להלן:

כיצד ניתן למנוע התקנת קובצי עוגיות

ככלל, תוכלו להשתמש באתר שלנו מבלי להתקין קובצי cookie כלשהם. מרבית הדפדפנים, מאפשרים להגדיר או להשבית את השימוש בקובצי cookie. עם זאת, השבתה כאמור עלולה להביא להגבלה של התפקודים או להשפיע לרעה על הפונקציונאליות או הנוחות של השימוש באתר. ייתכן כי יתאפשר לך להתנגד להתקנת קובצי cookie אופציונליים, על ידי שימוש ניהול ההגדרות בקישור זה.

פרסום מותאם אישית באמצעות פייסבוק

באתר זה נעשה שימוש בשירות פרסום התנהגותי מקוון של פייסבוק אירלנד בע"מ, כיכר גרנד קנאל 4, גרנד קנאל הארבור, דבלין 2, אירלנד (באמצעות פייסבוק בע"מ, דרך 1 האקר, מנלו פארק, CA 94025, ארה"ב כמעבד משנה) ("פייסבוק”).

פייסבוק תנתח בשמנו את השימוש שלך באתר זה. לצורך מטרה זו, אנו משתמשים בעוגיות שתוארו ביתר פירוט לעייל. המידע שנאסף על ידי פייסבוק בקשר לשימושך באתר שלנו יועבר לשרת של פייסבוק בארה”ב, שם הוא יאוחסן וינותח. מידע זה כולל את כתובת האתר המפנה, סוג הדפדפן שלך, הגדרות השפה שלך, מערכת ההפעלה שלך, רזולוציית המסך שלך ומידע נוסף בהתאם לאירועי הפיקסלים המיושמים. פייסבוק ואנו נשתמש במידע זה כדי להתאים טוב יותר את הפרסומות שלנו עבורך ובהתאם לתחומי העניין שלך, כדי להגביל את מספר הפעמים שמוצגת לך אותה פרסומת, כדי להעריך את היעילות של קמפיינים לקידום מכירות, ולהבין טוב יותר את התנהגות המבקרים לאחר שהם עיינו במודעה מסוימת. כאשר אתה מבקר בציר הזמן שלך בפייסבוק או באתרים אחרים של רשת הפרסומות של פייסבוק (מה שמכונה "רשת הקהל"), ניתן להציג בפניך עדכונים מותאמים אישית המותאמים לתחומי העניין שלך על בסיס המידע שנאסף באתר שלנו.

אתה רשאי לבטל את הסכמתך להעברת מידע זה לפייסבוק למטרות פרסום התנהגותית מקוונת בכל עת על ידי ניהול הסכמתך בקישור זה, ובמקרה זה קובצי העוגיות יוסרו. שימו לב שהדבר רק ימנע העברת מידע לפייסבוק כל עוד אתם לא מוחקים את קובצי העוגיות.

פייסבוק אחראית על עיבוד הנתונים האישיים שלך אשר פייסבוק אוספת ישירות מאתרנו לשירותי פרסום התנהגותיים מקוונים. מכל מקום, היות ואין לנו שליטה על מידע אישי שנאסף, ומעובד על ידי צדדים שלישיים, אין באפשרותנו לספק מידע מחייב בקשר להיקף ומטרות עיבוד כאמור של הנתונים האישיים שלכם. לפיכך, אנא עיין במידע של פייסבוק על פרטיות נתונים כדי לקבל מידע נוסף על האופן שבו פייסבוק מעבדת את המידע האישי שלך ובמשך כמה זמן. בזמן הכנת הצהרת הפרטיות הזו, המידע של פייסבוק היה זמין ב  מדיניות הפרטיות שלהם.

 

ניתוח אתר באמצעות Adobe Analytics

אם אתה מעניק לנו את הסכמתך, אנו משתמשים בשירות ניתוח אתרים של Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, קמפוס העסקים Citywest, דבלין 24, הרפובליקה של אירלנד ("Adobe") באתר שלנו כדי להעריך את השימוש שלך באתר שלנו, להרכיב דוחות על פעילויות באתר ולקבלת שירותים נוספים מאת Adobe בקשר לאתר ולשימוש באינטרנט. לצורך מטרה זו, אנו משתמשים ב-עוגיות שתוארו ביתר פירוט לעייל.

המידע שנאסף על ידי Adobe בקשר לשימושך באתר שלנו (לדוגמה, ה-URL המפנה, עמודי האינטרנט שלנו בהם ביקרת, סוג הדפדפן שלך, הגדרות השפה שלך, מערכת ההפעלה שלך, רזולוציית המסך שלך) יועבר לשרת של Adobe באירלנד, שם הוא יאוחסן וינותח. התוצאות המתאימות לאחר מכן יהפכו לזמינות עבורנו באופן אנונימי. המידע לגבי השימוש שלך לא יקושר לכתובת ה-IP המלאה שלך במהלך תהליך זה. הפעלנו באתר שלנו את פונקציית האנונימיזציה של ה- IP המוצעת על ידי Adobe, שתחליף את האוקטט האחרון של כתובת ה- IP שלך באפסים לפני שנבצע מיקום גיאוגרפי משוער, ולאחר מכן אנו מחליפים את כתובת ה- IP שלך בכתובת IP גנרית לפני אחסון מערך הנתונים. לא ניתן למנוע גישה לנתונים שלך על ידי Adobe Systems Inc., 345 Park Ave., San Jose, CA 95110 בארה"ב ("Adobe Inc"). נכון למועד הכנת מדיניות פרטיות זו, ניתן למצוא מידע נוסף מידע נוסף בכתובת: http://www.adobe.com/de/privacy.html.

אתה רשאי לבטל את הסכמתך לשימוש בניתוח אתרים בכל עת, על ידי הורדה והתקנה של תוסף הדפדפן שסופק http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html  או על ידי ניהול הסכמותיך בהגדרות כאן, ובמקרה זה יוצב קובץ העוגיות לביטול הסכמה. שתי האפשרויות יחסמו את היישום של ניתוח אינטרנטי רק כל עוד אתה משתמש בדפדפן עליו התקנת את ה-plugin ולא מוחק את ה-עוגייה של ביטול ההעדפה.

שימוש בטפסי יצירת קשר

באפשרותך ליצור איתנו קשר ישירות דרך טופס יצירת קשר הזמין באתר שלנו. במסגרת טופס זה, וכדי ליצור עמנו קשר, תצטרך למסור לנו פרטי מידע שונים, למשל: שמך, פרטי יצירת קשר עמך, תוכן הודעתך וכיו"ב. פרטים נוספים, כדוגמת מקום עבודתך, אינם נדרשים לשם יצירת קשר, ותוכל להוסיפם או להימנע מכך, כרצונך. 

אנו משתמשים במידע הניתן על ידך באמצעות טופס יצירת הקשר אך ורק לצורך טיפול בפנייתך ומתן שירות. 

הרשמה לדיוור אלקטרוני שלנו

באתר שלנו, אתה רשאי להירשם לרשימת דיוור פרסומי, עדכונים או לקבלת הניוזלטר שלנו. בהתאם לדין החל, אנו נאסוף ונשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון הנייד שלך או כל נתיב אלקטרוני אחר כדי לשלוח לך את הדיוור או את הניוזלטר.

אם ברצונך לקבל ניוזלטר או דיוור אחר, לרבות מותאם אישית, תוכל, לפי רצונך, לספק לנו את המידע הנוסף הבא:

·       שם פרטי ושם משפחה

·       תפקיד/משרה וכל מידע אחר שיאפשר לנו לשלוח לך דיוורים ומסרים המתאימים לך.

לצורך רישום  לדיוור האלקטרוני שלנו אנו משתמשים בהליך הרשמה כפול. כלומר, לאחר שנרשמת לדיוור אלקטרוני באתרנו, אנו נשלח לך הודעה לכתובת הדוא"ל שציינת עם בקשה לאישורך.

אם לא תאשר את הרישום שלך, הרישום יימחק באופן אוטומטי.

על מנת למנוע שימוש לרעה בנתונים האישיים שלך, נתעד את הרישום ואת האישור שלך, תוך רישום כתובת ה- IP בה אתה משתמש בעת ההרשמה, זמן הרשמתך ואישורך, ההודעות שנשלחו על ידינו לגבי רישומך ונוסח הרישום והאישור שלך.

אתה רשאי לבטל את הסכמתך לקבלת הדיוור בהתאם לדין, ובמקרה זה אנו נמחק גם את הנתונים האישיים שלך הקשורים לקבלת הדיוור שלנו תוך זמן סביר. כדי להצהיר כי ברצונך לבטל את הרישום, תוכל להשתמש בקישור המתאים שיופיע בדיוורים שתקבל.

שירותים חיצוניים או תוכן חיצוני באתר 

אנו כוללים שירותים או תוכן של צדדים שלישיים באתר שלנו. כאשר אתם משתמשים בשירותי צד ג' כאמור או כאשר מוצג תוכן של צד ג', מידע תקשורתי מועבר, בינך לבין ספק השירותים. ספק השירותים או התוכן, לפי העניין, עשוי לעבד אף הוא את הנתונים האישיים שלכם לצרכיו שלו.

 

למיטב ידיעתנו, הגדרנו שירותים ותוכן של צדדים שלישיים, כך שהתקשורת עבור צרכים שאינם קשורים בשירותים שלהם באתר שלנו חסומה, או שהיא מתבצעת רק כאשר ביקשת במפורש את השימוש באותו שירות. מכל מקום, היות ואין לנו שליטה על מידע אישי שנאסף, ומעובד על ידי צדדים שלישיים, אין באפשרותנו לספק מידע מחייב בקשר עם היקף ומטרות עיבוד כאמור של הנתונים האישיים שלכם.

למידע נוסף בקשר עם היקף ומטרות עיבוד הנתונים האישיים שלכם, תוכלו לעיין בהצהרות הפרטיות של הספקים שאת שירותיהם או תוכנם כללנו בפלטפורמה, ואשר אחראים להגנה על הנתונים האישיים שלכם, אשר נכון למועד כתיבת מדיניות זו, היו זמינות בקישורים הבאים 

·         כפתור השיתוף בפייסבוק

·         סרטוני יוטיוב

העברת נתונים אישיים 

·       לצורך עיבוד מידע אישי אנו עשויים להיעזר בספקים בעלי מומחיות. ספקים אלה נבחרים בקפידה ונבדקים על ידינו בהתאם לדרישות הדין. בין היתר, ספקים אלה מסייעים לנו לאחסן את המידע שלנו, לתפעל את האתר ולשפרו. בנוסף, ספקים אלה מסייעים לנו להעריך את השימוש של מבקרים באתר, להרכיב דוחות על פעילויות באתר וכיו"ב.

·       ככל שחברתנו תירכש או תמוזג עם חברה או ארגון אחר, או במקרה של חדלות פירעון או כל אירוע דומה, אנו שומרים על הזכות להעביר או להמחות מידע אישי בקשר לאתר בהתאם לכל דין.

·       אנו רשאים לשתף מידע אישי אם אנו סבורים כי גישה, שימוש, שמירה או גילוי של המידע נחוצים באופן סביר על מנת: (1) לקיים כל חוק חל, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית ניתנת לאכיפה; (2) לאכוף הסכמים וחוזים, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות של התנאים באתר\ הצהרת הפרטיות או כל הסכם אחר עמנו; (3) לזהות, למנוע או לטפל באופן אחר במקרי הונאה, אבטחה או בבעיות טכניות; (4) להתגונן מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של החברה או מי מטעמה, משתמשים או הציבור.

אבטחה 

אנו משקיעים משאבים ומאמצים לשמירה על אבטחת המידע באתר. אנו פועלים בהתאם לסטנדרטים מקובלים, לרבות שימוש באמצעי בטחון ארגוניים, פיזיים וטכניים, על מנת להגן על המידע האישי המצוי במערכותינו. עם זאת, אף אמצעי תשדורת מקוונת ואף אמצעי אחסון אלקטרוני אינם בטוחים ב-100%. לפיכך, אף שאנו שואפים ליישם את האמצעים הנדרשים לצורך הגנת המידע האישי שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו או סודיותו באופן מוחלט. בכל שאלה בנוגע לאבטחת המידע בשירות, ניתן לפנות אלינו לפי פרטי הקשר שבתחתית הצהרת פרטיות זו: privacy.il@bayer.com.

שמירה על הפרטיות שלך וכיבוד הזכויות שלך

אנו משקיעים משאבים משמעותיים על מנת לעמוד בדרישות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע. חשוב לנו שתדע, שחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, והוראות רגולציה אחרות, מעניקים למי שנאסף ונשמר עליו מידע אישי זכויות חשובות. כך למשל, הזכות שלך לעיין במידע האישי הנאסף לגביך והזכות לבקש שמידע שגוי או בלתי מעודכן שנשמר לגביך יתוקן או יעודכן בהתאם.

 

אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר באמצעות פרטי קשר מטה בכל שאלה או בקשה בנושא או ביחס להצהרת הפרטיות שלנו. אנו נשתדל להשיב לכל בקשה סבירה בהקדם.  

אשת קשר

בכל שאלה שיש לכם בנוגע לפרטיות הנתונים, אנא שלחו דואר אלקטרוני לקצינת הגנת הפרטיות שלנו בכתובת: privacy.il@bayer.com.

                                                      קצינת הגנת הפרטיות של באייר ישראל

                                                      החרש 36 הוד השרון

תיקון הצהרת פרטיות

אנו עשויים לעדכן את הצהרת הפרטיות שלנו מעת לעת והגרסה העדכנית ביותר שבאתרנו תחייב מיד עם פרסומה. משכך, עליך לקרוא את מדיניות זו מעת לעת ולפני ביצוע פעולות באתר.

אנו נשתדל לפרסם הודעה מתאימה באתר שלנו או במקום אחר בעת עדכונים מהותיים של הצהרת הפרטיות. 

 

עודכן לאחרונה:20/08/2021.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.