מקורות

עמידות למחלות מילון מושגים

הגדרות

(כפי שהוגדר על ידי התאחדות הזרעים הבינלאומית - ISF)

רגישות - אי היכולת של הצמח למנוע ולהגביל התפתחות או גדילה של פגע מסויים

עמידות  זה היכולת של צמח להגביל את ההתפתחות או הגידול של פגע ו/או את הנזק שהוא יוצר בהשוואה לצמח רגיש תחת אותם תנאים סביבתיים ואותו לחץ הפגעים

זני צמחים עמידים עלולים להציג מספר סימנים של הפגע או נזקו בתנאי לחץ חמורים של הפגע. 

:מוגדרים שתי רמות של עמידות:

  • עמידות גבוהה (HR) - זני צמחים המגבילים בצורה גבוהה את ההתפתחות או הגדילה של פגע מסויים ו/או את הנזק שהוא יוצר תחת רמת פגע נורמלי ובהשוואה לזן צמח רגיש. זני הצמח הללו עלולים מצד שני להציג מספר סיפטומים או נזק תחת לחץ פגעים רב.
  • עמידות בינונית (IR) - זני צמחים המגבילים את ההתפתחות או הגדילה של פגע מסויים ו/או את הנזק שהוא יוצר אולם עלולים להציג מספר גבוה יותר של סיפטומים או נזק בהשוואה לזני צמחים עם עמידות גבוהה. זני צמחים עם רגישות בינונית עדין יראו פחות סיפטומים קשים או נזק בהשוואה לזני צמחים רגישים הגדלים באותם תנאי סביבה ואותה רמת פגע

הקודים של העמידוות מבוססים על Pathogen Codes of the International Seed Federation.

הסדר של קודי הפגעים הוא לפי סדר הא.ב בתוך קבוצת הפתוגנים המוצגות בסדר הזה:

וירוס / חיידק / פטריה / נמוטודה / חרק

באייר מיישמת כברגיל את הגדרות גזעי הפתוגנים ואת ההנחיות של ISF. אם יש שוני בהגדרות גזע הפגע אזי יהיה שימוש בהגדרות גזע הפגע האיזוריות.

לדוגמה:

  • Fusarium:   Fol:0,1,2 (EU)  =  Fol:1,2,3 (US)   is same as Fol:0-2 (EU) = Fol:1-3 (US)
  • Verticillium:   Va:0/Vd:0 (EU)  =  Va:1/Vd:1 (US)

 למידע נוסף לגבי הגדרות העמידויות בקרו בבקשה באתר   International Seed Federation.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.