Ресурси

Скорочення по стійкостям до захворювань

Визначення

(ВІДПОВІДНО ДО ДАНИХ МІЖНАРОДНОЇ НАСІННЄВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)

Уразливість – це нездатність сорту рослини обмежувати ріст та/або розвиток певного шкідника.

Стійкість – це здатність сорту рослини обмежувати поширення та/або розмноження певного шкідника та/або завдану їм шкоду у порівнянні з уразливим сортом рослини за аналогічних умов навколишнього середовища та за аналогічного впливу шкідника.

Стійкі сорти можуть демонструвати певні симптому захворювання або пошкодження у разі агресивного впливу шкідника. Визначені два рівня стійкості.

  • Висока стійкість (HR): сорти рослин, які суттєво обмежують поширення та/або розмноження певного шкідника та/або завдану їм шкоду при звичайному впливі шкідника у порівнянні з уразливими сортами рослин. Однак, такі сорти рослин можуть демонструвати певні симптоми або пошкодження у разі агресивного впливу шкідника.
  • Проміжна стійкість (IR): сорти рослин, які обмежуть ріст та/або розвиток певного шкідника та/або завдану їм шкоду, але можуть демонструвати більш широкий діапазон симптомів або пошкодження у порівнянні з високостійкими сортами. Рослини з проміжною стійкістю демонструють менш виражені симптоми або пошкодження, ніж уразливі сорти рослин, які вирощують в схожих умовах та/або у разі аналогічного впливу шкідника.

Кодування ступеню стійкості базується на Pathogen Codes of the International Seed Federation.

Порядок розташування кодів стійкості відповідає алфавітному порядку в межах груп патогенності та має наступне розташування; Віруси/Бактерії/Гриби/Нематоди/Комахи.

Група Bayer дотримується загально прийнятих назв штамів та керівних вказівок Міжнародної насіннєвої федерації. Оскільки до цього часу існують певні розбіжності в номенклатурі штамів, використовується загально прийнята номенклатура регіону.

Наприклад:

  • Фузаріоз: Fol:0,1,2 (EU) = Fol:1,2,3 (US) те ж саме, що і Fol:0-2 (EU) = Fol:1-3 (US)
  • Вертицильоз: Va:0/Vd:0 (EU) = Va:1/Vd:1 (US)

Для отримання більш детальної інформації щодо визначення стійкості відвідайте сторінкуМіжнародної насіннєвої федерації.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.