Technologia Nasion

Zdrowotność nasion & Przewodniki po chorobach roślin

Sposób postępowania z nasionami i zalecenia dotyczące przechowywania

Nasiona to żywe organizmy. Z tego względu należy postępować z nimi ostrożnie i przechowywać je w odpowiedni sposób, tak aby zapewnić im warunki do dobrego kiełkowania w przyszłości. Firma Bayer zaleca, aby wszystkie nasiona warzyw wykorzystać w ciągu maksymalnie dwóch lat od daty zakupu (w zależności od typu uprawy). Poniższe informacje mogą pomóc wydłużyć okres przydatności nasion.

WILGOTNOŚĆ I TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA

Wysoka temperatura i wilgoć mogą wpływać na nasiona, zmniejszając ich żywotność i zdolność do kiełkowania. Z tego powodu materiał siewny należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym miejscu i chronić je przed działaniem światła słonecznego. Nasiona pakowane przez firmę Bayer mają zalecaną dla nich wilgotność. Opakowania powinny pozostać zamknięte do momentu wysiewu, aby chronić materiał siewny przed wilgocią, która może mu zaszkodzić. Puszki, folie i torebki nie przepuszczają powietrza ani wody.

TRANSPORT NASION

Zaleca się, aby podczas transportu nasion zapewnić im warunki zbliżone do powyżej opisanych, zalecanych temperatur przechowywania. Podczas transportu należy unikać narażania ziaren na wysokie temperatury lub wahania temperatur. Nasiona powinno się transportować w pojemniku umożliwiającym kontrolę temperatury. Nie należy przechowywać ich w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych.

OSTROŻNE POSTĘPOWANIE Z NASIONAMI

Z nasionami trzeba obchodzić się ostrożnie, tak aby uniknąć ich uszkodzenia. Niewłaściwe postępowanie może je zniszczyć. Nasiona są otoczone twardą, lecz zarazem delikatną osłonką, która chroni znajdujący się wewnątrz ziarna zarodek. Nasiona fasoli, grochu, kukurydzy cukrowej i otoczkowane są szczególnie wrażliwe na niewłaściwe traktowanie (poważne konsekwencje niosą ze sobą pęknięcia łuski i uszkodzenia otoczki). Torebek i paczek z tego rodzaju nasionami nie należy rzucać ani upuszczać, ponieważ łuski nasion i ich zarodki mogą popękać, przez co roślina nie będzie w stanie się prawidłowo rozwinąć.

PRZECHOWALNIA NASION

Bayer zaleca, aby wykorzystać wszystkie nasiona w ciągu maksymalnie dwóch lat od daty zakupu. Testy kiełkowania przechowywanych nasion powinno przeprowadzać się w laboratorium akredytowanym przez International Seed Testing Association (ISTA) przynajmniej raz w roku, przed okresem siewu.

Nie zaleca się przechowania:

 • nasion poddawanych działaniu środków owadobójczych,
 • pobudzanych nasion sałaty,
 • nasion fasoli i cebuli.

Zalecenia firmy Bayer

 • Nasiona należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze wynoszącej 15ºC.
  • Unikać temperatury powyżej 20ºC.
  • Unikać temperatury poniżej 1ºC.
 • Materiał siewny powinien być przechowywany w papierowych opakowaniach, w warunkach wilgotności względnej na poziomie 40–60%.
 • Niektóre nasiona są bardziej wrażliwe. Na ich opakowaniach znajdują się następujące zalecenia:
  • Przechowywać w temperaturze 8ºC.
  • Przechowywać w temperaturze 8ºC i wykorzystać w ciągu 12 miesięcy.
 • Trzeba pamiętać, że po otwarciu opakowania okres przydatności nasion ulega skróceniu.

Wskazówka: niewielkie ilości nasion można przechowywać w domowej lodówce.

Nasiona pobudzane

Pobudzanie to proces zwiększający tempo i jednolitość kiełkowania. W sposób kontrolowany namacza się nasiona, by następnie pozwolić im rozwijać się przez pewien czas, po czym ponownie je zasusza. Podczas pobudzania rozpoczyna się proces kiełkowania. Nie dopuszcza się jednak do wytworzenia korzenia.

Zalety nasion pobudzanych:

 • lepsze i szybsze kiełkowanie,
 • bardziej jednolite kiełkowanie i jednorodne sadzonki,
 • większa odporność roślin w skrajnych warunkach środowiskowych,
 • tolerancja dla wiekszego zakresu temperatur.

Ogólnie rzecz biorąc, okres przydatności nasion pobudzanych jest tak długi jak w przypadku nasion nie poddawanych temu zabiegowi, o ile przechowuje się je w odpowiednich warunkach.

Przewodnik po chorobach roślin

Kliknij, aby pobrać

Brokuł
Ogórek

Bayer – Crop Science, Monsanto Holland B.V
Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Holandia

Wszelkie informacje na temat produktów lub technologii przekazywane ustnie lub pisemnie przez firmę Monsanto Holland B.V., jej pracowników lub przedstawicieli – z uwzględnieniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie – są podawane w dobrej wierze, lecz nie stanowią oświadczenia ani gwarancji firmy Monsanto Holland B.V. co do funkcjonalności lub przydatności produktów lub technologii, które mogą zależeć od lokalnych warunków klimatycznych lub innych czynników. Zdjęcia na tej stronie mają charakter poglądowy. Monsanto Holland B.V. nie ponosi odpowiedzialności za żadne tego rodzaju informacje.

⌐ 2019 Bayer Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.