Privacyverklaring

Deze website (hierna de “Website“) wordt door Bayer B.V. / Bayer CropScience Monsanto Holland BV, Leeuwenhoekweg 52, 2661CZ Bergschenhoek (hierna “ons” of “wij”) ter beschikking gesteld. Voor meer informatie over de provider van de Website, verwijzen wij u naar onze imprint

A. Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder willen wij u inlichten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze Website. Tenzij anders bepaald in de volgende hoofdstukken is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens het feit dat die verwerking nodig is om de door u gevraagde functionaliteiten van de Website beschikbaar te stellen (Art. 6(1)(b) Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Onze Website gebruiken
Onze Website bezoeken

Wanneer u onze Website gebruikt, zal uw browser bepaalde informatie naar onze webserver verzenden. Dat gebeurt om technische redenen en is nodig om de gevraagde informatie voor u beschikbaar te stellen. Om uw toegang tot de Website te faciliteren, wordt de volgende informatie verzameld, kort opgeslagen en gebruikt:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van toegang
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke site)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • volume verzonden gegevens
 • website waar het verzoek vandaan komt
 • browser, taalinstellingen, versie van het browsersoftware-besturingssysteem en surface

Om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen zullen wij die informatie bovendien gedurende een beperkte periode opslaan, zodat we in geval van een daadwerkelijke onbevoegde toegang tot onze servers of een poging daartoe persoonsgegevens kunnen opsporen (Art. 6(1)(f) Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Plaatsen van cookies
a) Wat zijn cookies?

Deze Website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser worden opgeslagen in het geheugen van uw terminal. Zij slaan bepaalde informatie op (bijv. uw taal- of site-instellingen) die uw browser (afhankelijk van de levensduur van het cookie) opnieuw naar ons kan doorzenden bij uw volgende bezoek aan onze Website.

b) Welke cookies gebruiken we?

We maken een onderscheid tussen twee categorieën van cookies: (1) functionele cookies, zonder welke de functionaliteit van onze Website beperkt zou zijn en (2) optionele cookies die worden gebruikt voor onder andere websiteanalyse en marketingdoeleinden. U kunt ervoor kiezen om u op elk moment aan of af te melden voor cookies door de knop Cookie-instellingen in de voetteksten van deze website te selecteren. Een gedetailleerde beschrijving van de optionele cookies die we gebruiken, vindt u in de tabel hier.

c) Onder voorbehoud van uw toestemming

Wij gebruiken enkel optionele cookies als wij daarvoor vooraf uw toestemming hebben verkregen (Art. 6(1)(a) Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bij uw eerste bezoek aan onze Website zal een banner verschijnen, waarin u om uw toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van optionele cookies. Als u uw toestemming geeft, zullen we een cookie op uw computer plaatsen en zal de banner niet meer verschijnen zolang het cookie actief is. Na het einde van de levensduur van het cookie of wanneer u het cookie actief verwijdert, zal de banner bij uw volgende bezoek aan onze Website opnieuw verschijnen en u opnieuw om uw toestemming vragen.

d) Hoe de plaatsing van cookies te voorkomen

U kunt onze Website natuurlijk ook gebruiken zonder dat cookies worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies steeds configureren of volledig uitschakelen in uw browser. Dat kan echter leiden tot een beperking van de functies of negatieve gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze Website. U kunt de plaatsing van optionele cookies steeds weigeren door gebruik te maken van de desbetreffende weigeringsoptie die hier wordt vermeld.

Websiteanalyse met Google

Op onze Website gebruiken we een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Google zal uw gebruik van onze Website voor ons analyseren. Daartoe gebruiken we de cookies die meer in detail worden beschreven in de bovenstaande tabel hier. De door Google verzamelde informatie in verband met uw gebruik van onze Website (bijv. de verwijzende URL, onze door u bezochte webpagina’s, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) zal worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen en geanalyseerd. De desbetreffende resultaten zullen dan anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Uw gebruiksgegevens zullen gedurende dit proces niet aan uw volledige IP-adres worden gekoppeld. We hebben op onze Website de functie van Google voor IP-anonimisering geactiveerd, die de 8 laatste bits (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres verwijdert na elke gegevensoverdracht aan Google. Bovendien is Google gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, dat ervoor zorgt dat bij het verwerken van persoonsgegevens door Google in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse steeds intrekken door de Google Browser Plug-in te downloaden en te installeren of door uw toestemmingen te beheren in bovenstaande tabel hier in welk geval een opt-outcookie zal worden geplaatst. De beide opties zullen de toepassing van webanalyse slechts verhinderen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd en u het opt-outcookie niet verwijdert.

Online gedragsgestuurde advertenties met Google
Deze website maakt gebruik van een online advertentieservice voor gedrag van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). 

Google analyseert uw gebruik van deze website. Daartoe gebruikt Google de cookies die in de bovenstaande tabel hier nader worden beschreven. De informatie die Google verzamelt in verband met uw gebruik van onze website (bijv. De verwijzende URL, onze webpagina's die u heeft bezocht, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) wordt verzonden naar een server van Google in de VS, waar het zal worden opgeslagen en geanalyseerd. Wij en onze partner Google zullen deze informatie gebruiken om onze advertenties beter af te stemmen op u en uw interesses, om het aantal keren dat u dezelfde advertentie te zien krijgt te beperken, om de efficiëntie van promotiecampagnes te evalueren en om het gedrag van bezoekers na ze hebben naar een bepaalde advertentie gekeken. Wanneer u een andere website van het zogenaamde "Google Display Netwerk" bezoekt, kunnen op basis van de op onze website verzamelde informatie op maat gemaakte pop-ups aan u worden gepresenteerd. 

Google is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild, wat ervoor zorgt dat een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Google in de VS. 

U kunt uw toestemming voor deze overdracht van informatie aan Google voor online reclamedoeleinden op elk moment intrekken, hetzij door uw toestemmingen in de bovenstaande tabel hier te beheren, in welk geval een opt-out-cookie wordt geplaatst, of door de Google-browser Plugin te downloaden en te installeren zoals aangeboden door Google. Beide opties voorkomen het gebruik van online gedragsadvertentieservices alleen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in heeft geïnstalleerd en de opt-out-cookie niet verwijdert.  

Google is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens die Google rechtstreeks van onze website verzamelt voor online gedragsgestuurde advertentieservices. Aangezien we geen controle hebben over persoonlijke gegevens die door derden zijn verzameld en verwerkt, kunnen we geen bindende informatie verstrekken over de omvang en het doel van een dergelijke verwerking van uw persoonlijke gegevens. Bezoek daarom de informatie van Google over gegevensbescherming om meer informatie te krijgen over hoe Google uw persoonsgegevens verwerkt en voor hoelang. Ten tijde van het opstellen van deze privacyverklaring was de informatie van Google beschikbaar in de Google-gegevensbeschermingsrichtlijnen voor adverteren. 

Online gedragsgestuurde advertenties met Trade Map
Deze website maakt gebruik van The Trade Desk, een gerichte advertentieservice, aangeboden door onze partner The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 ("Trade Desk"). 

Trade Desk wordt gebruikt voor zogenaamde re-marketing van advertenties op basis van uw gebruik van onze website. U kunt uw toestemming voor dit type analyse van uw gebruik van deze website op elk moment intrekken door uw toestemmingen in de bovenstaande tabel hier in welk geval een opt-out-cookie wordt geplaatst, of door www.adsrvr.org te bezoeken om u af te melden voor de Trade Desk-services. Beide opties voorkomen het gebruik van webanalyse alleen zolang u de browser gebruikt waarop u uw keuze heeft gemaakt en de opt-out-cookie niet verwijdert.

Meer informatie over Trade Desk is beschikbaar op www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

Websiteanalyse met Adobe Analytics
Als u ons uw toestemming geeft gebruiken we een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland ("Adobe") op onze website om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere diensten van Adobe te ontvangen in verband met de website en internetgebruik. Hiervoor gebruiken we de cookies die in de bovenstaande tabel hier nader worden beschreven. De informatie die door Adobe wordt verzameld in verband met uw gebruik van onze website (bijv. de verwijzende URL, onze webpagina's die u bezoekt, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) wordt verzonden naar een server van Adobe in Ierland, waar het zal worden opgeslagen en geanalyseerd. De hieruit volgende resultaten worden vervolgens in geanonimiseerde vorm aan ons ter beschikking gesteld. Uw gebruiksgegevens worden tijdens dit proces niet aan uw volledige IP-adres gekoppeld. We hebben op onze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd die wordt aangeboden door Adobe, die het laatste octet van uw IP-adres door nullen vervangt voordat een geschatte geolocatie wordt uitgevoerd en vervolgens vervangen we uw IP-adres door een generiek IP-adres voordat de gegevensset wordt opgeslagen. Toegang tot uw gegevens door Adobe Systems Inc., 345 Park Ave., San Jose, CA 95110 gevestigd in de VS ("Adobe Inc") kan niet worden uitgesloten. Buiten de Europese Unie ("EU") of de Europese Economische Ruimte ("EER") kan het gegevensbeschermingsniveau lager zijn dan in Europese landen, zie hieronder "Verwerking van gegevens buiten de EU / de EER". Ga voor meer informatie naar: http://www.adobe.com/nl/privacy.html. U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse op elk moment intrekken, hetzij door de meegeleverde browserplug-in http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html te downloaden en te installeren of door uw toestemmingen hier te beheren, in welk geval wordt een opt-out-cookie zal worden geplaatst. Beide opties zullen de toepassing van webanalyse alleen verhinderen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd en de opt-out-cookie niet verwijdert.

Verwerking van gegevens buiten de EU / de EER

Wanneer Adobe uw persoonlijke gegevens overdraagt​​naar een land dat buiten de EU/EER valt en niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, baseert Adobe zich op een of meer van de volgende juridische mechanismen: het EU-VS-privacyschild, door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen en uw toestemming in bepaalde omstandigheden. Op verzoek kan Adobe u ter inzage een kopie van het relevante mechanisme worden verstrekt. Voor meer informatie over de certificering van Adobe Inc voor het Privacyschild tussen de EU en de VS, met inbegrip van de reikwijdte van onze certificeringen, raadpleegt u https://www.adobe.com/nl/privacy/eudatatransfers.html.

Gebruik van contactformulieren

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren op onze website. U kunt ons in het bijzonder de volgende informatie verstrekken:

 • Naam, achternaam, geslacht en titel title
 • Contactgegevens (bijv. E-mailadres, telefoonnummer)
 • Bericht 

Wij verwerken door u verstrekte informatie via contactformulieren uitsluitend voor de verwerking van uw specifieke verzoek. We verwijderen deze informatie zodra deze niet langer nodig is om uw verzoek te verwerken of op te volgen. 

Abonnement op onze nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich abonneren om onze nieuwsbrief te ontvangen. Op basis van uw voorafgaande toestemming zullen we het door u aangegeven e-mailadres verzamelen en gebruiken om u de nieuwsbrief te sturen (artikel 6, lid 1, onder a), algemene verordening gegevensbescherming). 

Voor inschrijving op onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Nadat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief op onze website sturen wij u een bericht naar het aangegeven e-mailadres met het verzoek om bevestiging. Als u uw abonnement niet bevestigt, wordt uw abonnement automatisch verwijderd. Om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, registreren we uw abonnement en bevestiging, met vermelding van het IP-adres dat u gebruikt bij het abonneren, het tijdstip van uw abonnement en bevestiging, de berichten die door ons zijn verzonden met betrekking tot uw abonnement en de formulering van uw abonnement en bevestiging. 

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde met toekomstig effect intrekken, in welk geval wij ook uw persoonsgegevens verwijderen die verband houden met het ontvangen van onze nieuwsbrief. Om te verklaren dat u zich wilt afmelden kunt u de respectieve link gebruiken die in alle nieuwsbrieven is opgenomen, of gebruik maken van het hieronder vermelde contact (Contact). 

Externe diensten of inhoud op onze website

We nemen services en/of inhoud van derden op onze website op. Wanneer u dergelijke services van derden gebruikt of wanneer inhoud van derden wordt weergegeven, worden communicatiegegevens om technische redenen uitgewisseld tussen u en de respectieve provider. 

De respectievelijke aanbieder van de diensten of inhoud kan uw persoonlijke gegevens ook verwerken voor eigen aanvullende doeleinden. Voor zover wij weten hebben we de diensten en inhoud van providers waarvan bekend is dat ze persoonsgegevens voor eigen doeleinden verwerken, zodanig geconfigureerd dat communicatie voor andere doeleinden dan het presenteren van hun informatie of diensten op onze website wordt geblokkeerd, of communicatie alleen plaatsvindt als u actief heeft gekozen voor het gebruik van de desbetreffende dienst. Aangezien we echter geen controle hebben over persoonlijke gegevens die door derden zijn verzameld en verwerkt, kunnen we geen bindende informatie verstrekken over de omvang en het doel van een dergelijke verwerking van uw persoonlijke gegevens. 

Voor meer informatie over de omvang en het doel van een dergelijke verwerking van uw persoonlijke gegevens, raadpleegt u de privacyverklaringen van de providers wiens informatie en/of diensten we opnemen en die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens in deze context: 

Google+ deelknop en video's 

Overdracht van persoonsgegevens voor verwerking in opdracht

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zullen wij tot op zekere hoogte gebruik maken van gespecialiseerde dienstverleners. Dergelijke dienstverleners worden zorgvuldig door ons geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Op basis van verwerkersovereenkomsten zullen zij alleen persoonlijke gegevens verwerken op onze instructie en strikt in overeenstemming met onze richtlijnen. 

B. Informatie over uw rechten

Volgens de toepasselijke gegevensprivacywetgeving beschikt u in het algemeen over de volgende rechten: 

 • het recht op informatie over uw door ons bewaarde persoonsgegevens;
 • het recht om de verbetering, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking om redenen van ons eigen gerechtvaardigde belang, het openbare belang, of profilering, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende, gewettigde redenen bestaan die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of dat dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het instellen of het uitoefenen van of het verweer tegen rechtsvorderingen;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit op het gebied van gegevensbescherming;
 • u kunt op elk ogenblik uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken, met toekomstige werking. Gelieve voor meer informatie de bovenstaande hoofdstukken te raadplegen die de verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming beschrijven.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek richten aan de hieronder vermelde contactpersoon.

C. Contactpersoon

Gelieve voor alle vragen die u zou hebben in verband met gegevensbescherming gebruik te maken van het ter beschikking gestelde contactformulier of neem contact op met de Data Protection Officer van ons bedrijf op het volgende adres:

Data Protection Officer 
Bayer B.V. 
Monsanto Holland BV
Leeuwenhoekweg 52,
2661CZ
Bergschenhoek
dataprivacy.nl@bayer.com

D. Wijziging van Privacyverklaring

We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Updates van onze Privacyverklaring zullen op onze Website worden gepubliceerd. Alle wijzigingen worden van kracht op het ogenblik van de publicatie op onze Website. Daarom raden wij u aan de Website regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van mogelijke updates.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.