Strabena | Strabini webinar

Veel telers zien in premium segmenten, bijvoorbeeld speciale cocktail pruimtomaten, een mooie kans in de huidige markt. Vanuit dat perspectief is ons succesvolle ras Strabena al eerder omarmd, en zoals bekend heeft Strabena een zusje gekregen: Strabini, een premium tomaat van de hoogste kwaliteit mét een IR-resistentie tegen ToBRFV.

Strabena en Strabini staan volop in de belangstelling van telers en de vraag naar meer en praktische informatie is groot. Om op die vragen een antwoord te geven, organiseerde De Ruiter op 17 mei een online Strabena | Strabini webinar.

Veel belangstelling
Deze bijeenkomst werd bijgewoond vanuit Nederland en België, door professionals die allemaal geïnteresseerd waren in vooral de praktische kant van het telen van deze rassen en de IR-resistentie tegen ToBRFV van Strabini.

Ras eigenschappen
Eerst nam Leonie Hogendonk het woord. Leonie is als market developer verantwoordelijk voor technische ondersteuning. Zij vertelde meer over het gewas, besprak vruchtkenmerken van Strabena en Strabini en gaf teeltadvies – gebaseerd op proeven in belichte en onbelichte teelten en houdbaarheids- en smaakwaarnemingen.

Geleerde lessen
In het tweede deel van het webinar deelde accountmanager Brenda van Diejen de resultaten van diverse marktonderzoeken bij interne en externe onderzoeksbureaus.

Webinar gemist?
Heeft u het Strabena | Strabini webinar gemist, maar heeft u toch vragen over deze mooie rassen? Neem dan gerust contact op met één van onze market developers of onze accountmanagers. Hun gegevens vindt u hier.

Meer weten? Neem contact op met uw accountmanager.

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.